Respekt for lægers efteruddannelse, tak!

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Videoassisteret kirurgi giver færre komplikationer end åben kirurgi

WCLC: Videoassisteret lungekirurgi reducerer komplikationer og ophold på hospitalet sammenlignet med åben kirurgi.

Det viser det britiske VIOLET-studie, der mandag blev præsenteret (Abstrakt PL02.06) på WCLC’ 2019 i Barcelona.

Resultaterne bekræfter, hvad man har erfaret fra talrige non-randomiserede studier, fortæller thoraxkirurg på Aalborg Sygehus overlæge Lars Møller.

”Det er min vurdering, at resultaterne fra VIOLET understøtter det fornuftige i den udvikling, vi har set i Danmark, hvor 71 procent af alle operationer for lungekræft nu foretages som en minimal invasiv videoassisteret procedure,” siger han.

Også lektor ved Syddansk Universitet og overlæge ved Odense Universitetshospital Erik Jakobsen er positiv over for VIOLET-studiets resultater, men påpeger, at de ikke kommer til at ændre på den danske procedure.

“Det er et virkelig godt designet studie, som tager højde for mange ting. Det viser på en lang række parametre, at videoassisteret kirurgi giver et ligeså godt eller bedre resultat, især set fra patientens perspektiv. Det er et vigtigt budskab, som dog ikke ændrer på vores praksis herhjemme, da vi allerede har indført det som standardpraksis uden viden fra kliniske randomiserede undersøgelser om, hvorvidt det virker,” siger Erik Jakobsen.

I det nationalt finansierede studie blev 503 lungekræftpatienter på ni kirurgiske centre i Storbritannien randomiseret til enten videoassisteret kirurgi (247 patienter) eller åben kirurgi (256 patienter). Gennemsnitsalderen for patienterne var 69 år, og 49,5 procent var mænd og 50,5 procent kvinder.

Resultaterne viste, at patienter, der modtog videoassisteret kirurgi, havde en signifikant reduktion af de samlede komplikationer på hospitalet (32,8 procent) sammenlignet med patienter, der modtog åben kirurgi (44,3 procent). Der var ikke forskel i alvorlige bivirkninger mellem de to grupper: 8,1 procent for videoassisteret kirurgi og 7,8 procent for åben kirurgi. Derudover opholdt patienter, der blev randomiseret til videoassisteret kirurgi, sig en dag mindre på hospitalet, end patienter, der fik åbent kirurgi.

"VIOLET-forsøget er det største randomiserede forsøg, der er udført til dato for at sammenligne klinisk effektivitet, sikkerhed og onkologiske resultater af videoassisteret versus åben kirurgi for lungekræft. Undersøgelsen opnåede sine positive resultater uden kompromis med tidlige onkologiske resultater – patologisk komplet resektion og upstaging af mediastinale lymfeknuder,” siger lederen af forsøget Eric Lim fra Royal Brompton Hospital, London, i en pressemeddelelse.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift