Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodprøve kan erstatte tumortest hos flere NSCLC-patienter

ESMO: Patienter med ALK-positiv NSCLC har lige så god gavn af Alecensa (alectinib) efter diagnosticering med en blodprøve som efter en invasiv tumortest.

Det viser resultaterne af BFAST-undersøgelsen, der her mandag formiddag blev præsenteret (Abstrakt LBA81_PR) på ESMO-kongressen i Barcelona af dr. Shirish Gadgeel, Rogel Cancer Center, University of Michigan, USA.

”En af de største nylige ændringer i behandlingen af ​​NSCLC har været vores evne til at identificere målbare genetiske mutationer, der driver progressionen af sygdommen, men det er en stor udfordring at få en passende tumorprøve til analyse," forklarer dr. Shirish Gadgeel.

"Vi har vist, at flydende biopsi kan bruges til at påvise en kompleks ALK-mutationer hos patienter med NSCLC. Disse reagerede derefter mindst lige så godt på målrettet terapi som i tidligere undersøgelser ved anvendelse af konventionelle biopsiteknikker."

I BFAST-analysen fik over 2.000 patienter med ubehandlet NSCLC taget blodprøver og ved hjælp af avanceret teknologi kontrolleret, om der er flere genetiske mutationer.

Cirka en ud af 20 viste sig at have tumor-DNA, der viste en ændring af ALK-genet. Hos patienter behandlet med Alecensa (alectinib), en kræftbehandling, der er målrettet mod ALK-mutationen, viste over tre fjerdedele ingen tegn på sygdomsprogression i de efterfølgende 12 måneder.

"Flydende biopsi identificerede en lignende andel af patienter med ALK-mutationer som den, der typisk ses med traditionel biopsi, og resultaterne med alectinib kan godt sammenlignes med dem, der blev set i en vigtig undersøgelse af denne behandling," siger Gadgeel.

I fase II / III BFAST-forsøget fik 2.219 patienter med trin IIIB / IV ubehandlet NSCLC blodbaseret næste generations sekvensbestemmelse (NGS) af genetiske ændringer, og resultater blev opnået hos 2.188 patienter.

Samlet set havde 119 patienter (5,4 procent) ALK + sygdom, og 87 af disse blev udvalgt til at få Alecensa.

Median opfølgning var 12,6 måneder. Bekræftet objektiv responsrate (ORR) rapporteret af efterforskere var 87,4 procent (95 procent CI 78,5-93,5) og 12-måneders responsvarighed (DoR) var 75,9 procent (95 procent CI 63,6-88,2).

Median progression-fri overlevelse (PFS) blev ikke nået, men 12-måneders PFS var 78,4 procent (95 procent CI 69,1-87,7).

"Ændringer i ALK-genet som beskrevet i BFAST-undersøgelsen er normalt vanskeligt at opdage, så det er et vigtigt fremskridt at have vist, at det kan påvises i blodet og bruges til at guide en ALK-hæmmerbehandling, som derefter har vist sig at være effektiv hos patienter med denne mutation," siger professor Alberto Bardelli, Institut for Onkologi, Universitetet i Torino i Italieni en kommentar til resultaterne.

”Det er opmuntrende at se, at et stigende antal patienter med lungekræft kan drage fordel af flydende biopsi til at identificere deres sygdomsmutation i stedet for vævsprøver. På nuværende tidspunkt er teknologien ganske dyr, men når den bliver mere udbredt, vil omkostningerne sandsynligvis falde, så testning bliver mere overkommelig og tilgængelig i daglig praksis," tilføjer han.

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift