For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlevelsesgevinst ved Imfinzi-kemo-kombination bekræftes

Førstelinjebehandling med PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) i kombination med standardkemoterapi bekræfter i den endelige analyse af fase III-studiet CASPIAN en vedvarende, klinisk meningsfuld overlevelsesgevinst (OS) for patienter med udbredt småcellet lungecancer (ES-SCLC).

CASPIAN er et randomiseret, open-label, multicenter, globalt fase III-studie, der har evalueret Imfinzi i forskellige kombinationer som førstelinjebehandling af 805 patienter med ES-SCLC. Forsøget sammenlignede Imfinzi i kombination med etoposid og enten carboplatin- eller cisplatin-kemoterapi samt Imfinzi og kemoterapi med tilføjelse af en anden immunterapi, CTLA4-antistoffet tremelimumab, mod kemoterapi alene. I de eksperimentelle arme blev patienter behandlet med fire cykler af kemoterapi. I kontrolarmen fik patienterne op til seks cykler med kemoterapi og valgfri profylaktisk kraniel bestråling.

Studiet blev gennemført i mere end 200 centre i 23 lande i USA, Europa, Sydamerika, Asien og Mellemøsten. Det primære slutpunkt var OS i hver af de to eksperimentelle arme.

Tremelimumab føjet til Imfinzi og standardkemoterapi gav imidlertid ikke en statistisk signifikant forbedring af OS.

I juni 2019 rapporterede AstraZeneca, som står bag Imfinzi, at CASPIAN-studiet havde mødt sit primære endepunkt ved at demonstrere en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring for Imfinzi plus standardkemoterapi (etoposid og enten carboplatin- eller cisplatin-kemoterapi) i OS i forhold til standardkemoterapi alene. Dataene blev også fremlagt på lungekræftverdenskongressen WCLC i september (https://onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/lungekraeft/1256-imfinzi-plus-kemo-i-forste-linje-oger-overlevelsen-ved-smacellet-lungekraeft.html).

Dengang sagde overlæge Jon Lykkegaard Andersen fra Onkologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at han glædede sig over de positive resultater på et område, hvor der er langt mellem fremskridtene. Han påpegede dog, at den relativt beskedne overlevelsesgevinst på 2,7 måneder måske ikke er nok til at få lægemidlet indført i Danmark, hvor et forsigtigt bud fra Jon Lykkegaard Andersen er, at behandlingen koster 30.000-40.000 kr. per patient per måned.

Førstelinjebehandling med Imfinzi i kombination med etoposid og enten carboplatin eller cisplatin er i øjeblikket under evaluering hos patienter med ​​ES-SCLC, baseret på fase III CASPIAN-forsøg i USA, EU og Japan. De amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA har givet en prioritetsgennemgang med en dato, der er fastsat for en receptpligtig lægemiddelbrugerlov, der er fastsat for første kvartal af 2020.

Imfinzi testes også efter samtidig kemoradiationsterapi hos patienter med SCLC i begrænset trin i fase III-ADRIATIC-forsøget med data forventet i 2021.

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift