Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Det er imponerende at se, hvor effektivt lorlatinib er til at forebygge og reducere hjernemetastaser, mener Halla Skuladottir

Lorviqua giver signifikant PFS-gevinst hos ALK-positiv NSCLC-patienter

ESMO: ALK-inhibitoren Lorviqua (lorlatinib) forlænger den progressionsfri overlevelse og reducerer forekomsten af hjernemetastaser hos behandlingsnaive patienter med avanceret ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) sammenlignet med Xalkori (crizotinib).

Det viser resultater fra fase III-studiet CROWN præsenteret (Abstrakt LBA2) på Presidential Symposium I lørdag aften på den virtuelle ESMO-kongres.

Det er gode nyheder, og især er det imponerende at se, hvor effektivt lorlatinib er til at forebygge og reducere hjernemetastaser, siger Halla Skuladottir, overlæge på Onkologisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest, Herning.

"Lorlatinib er designet til at penetrere blod-hjernebarrieren, og det viser data, at stoffet gør meget effektivt.  Det er fantastisk, da hjernemetastaser er forbundet med en dårlig prognose og forringet livskvalitet. Derudover er det rigtig glædeligt, at der nu kommer endnu et lovende stof til de ALK-muterede patienter. En bred pallet af stoffer giver os mulighed for at behandle mere præcist."

Efter 12 måneders behandling var PFS-raten 78 procent i lorlatinib-armen (95% CI 0,70-0,84), mens den var 39 procent i crizotinib-armen (HR=0,28 95% CI 0,19-0,41, P<0,001). PFS-gevinsten var signifikant på tværs af subgrupper. Intrakraniel objektiv responsrate (OR) var 66 procent i lorlatinib-armen og 20 procent i crizotinib-armen.

Ansøgning på vej til FDA

CROWN er et randomiseret, open-label, parallelt to-armsstudie. Den primære kohorte bestod af 296 patienter med ubehandlet, avanceret ALK-positiv NSCLC, som blev randomiseret 1:1 til lorlatinib eller crizotinib. Det primære endepunkt var PFS, mens de sekundære endepunkter blandt andet var samlet overlevelse (OS), objektiv responsrate (OR), intrakraniel OR og sikkerhed.

FDA tildelte tilbage i 2018 lorlatinib accelereret godkendelse som behandling til NSCLC-patienter med ALK-positiv, metastaseret NSCLC, hvis sygdom var progredieret under behandling med crizotinib eller anden ALK-inhibitor i metastatisk setting eller under behandling med Alecensa (alectinib) eller Zykadia (ceritinib) i første linje. Godkendelsen var baseret på tumorresponsrate og varighed af respons.

Pfizer har oplyst, at resultaterne fra CROWN skal danne baggrund for at ansøge om godkendelse af lorlatinib til ubehandlet ALK-positiv, metastatisk NSCLC-patienter. Umiddelbart forventer Halla Skuladottir dog ikke at data fra CROWN fører praksisændringer med sig lige nu og her.

"Data er stadig præmature, så jeg tror ikke, at vi ser en ændring i praksis lige om hjørnet. Vi må væbne os med tålmodighed, indtil data er mere modne," siger hun.

Kognitive bivirkninger vække bekymring

Sikkerhedsprofilen for lorlatinib var sammenlignelig med den sikkerhedsprofil, som er rapporteret i tidligere fase I og II-studier. Grad 3-4 bivirkninger var hyppigere forekommende ved lorlatinib end ved crizotinib. I den diskussion af data, der fulgte efter præsentationen af CROWN, blev bivirkningsprofilen debatteret.

"Lorlatinib er associeret med en række bivirkninger, som kan være udfordrende for patienterne. Stoffet øger mængden af kolesterol og triglycerider i blodet, og så giver det kognitive udfordringer, såsom depression, angst, koncentrationsbesvær og grådlabilitet. De kognitive bivirkninger gør mig bekymret for, om behandling måske er for toksisk," siger Halla Skuladottir. 

Hun tilføjer: "I dag behandler vi denne gruppe patienter med alectinib i første linje. Alectinib har en PFS på omkring tre år. Hvis lorlatinib viser sig at være en lige så effektiv behandling som alectinib, så risikerer patienterne at skulle døje med disse kognitive udfordringer i en meget lang periode. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det vil gå ud over deres livskvalitet."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift