Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA godkender adjuverende Tagrisso mod NSCLC med særlige mutationer

Det amerikanske lægemiddelagentur FDA har godkendt Tagrisso (osimertinib) som adjuverende behandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft med EGFR exon 19-deletioner eller exon-21 L858R-mutationer.

Godkendelsen af osimertinib sker på baggrund af fase 3-studiet ADAURA, oplyser medicinalvirksomheden AstraZeneca. De nyeste resultater fra ADAURA blev fremlagt på ASCO 2020. 

I ADAURA blev 682 patienter randomiseret 1:1 til at modtage osimertinib 80 mg oralt en gang dagligt eller placebo efter kirurgi og eventuelt standardadjuverende kemoterapi. De inkluderede patienter havde opnået fuldstændig tumorresektion med eller uden adjuverende kemoterapi. Det vigtigste endemål var sygdomsfri overlevelse (DFS) hos patienter med fase II-IIIA NSCLC bestemt ved undersøgelsesvurdering.

Median sygdomsfri overlevelse var ikke nået i osimertinib-armen efter 38,8 måneder, mens den var 19,6 måneder (16,6, 24,5) i placebo-armen (hazard ratio [HR] 0,17, 95% konfidensinterval [CI] 0,12, 0,23; p <0,0001). DFS i den samlede population var et sekundært endemål; medianen blev heller ikke her nået i osimertinib-armen, mens den var 27,5 måneder i placebo-armen (HR 0,20, 95% KI 0,15, 0,27; p <0,0001). 

Den anbefalede osimertinib-dosis til adjuverende behandling af NSCLC i det tidlige stadium er 80 mg oralt én gang dagligt, indtil tilbagefald, uacceptabel toksicitet eller i op til tre år. 

De mest almindelige (>20%) bivirkninger hos patienter, der fik osimertinib - inklusive abnormiteter i laboratoriet - var lymfopeni, leukopeni, trombocytopeni, diarré, anæmi, udslæt, muskuloskeletale smerter, neutropeni, tør hud, stomatitis, træthed og hoste.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift