Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytrudas solide effekt mod lungekræft bekræftes af ’real world data’

Immunterapien Keytruda (pembrolizumab) har lige så stor effekt på overlevelsen, når behandlingen gives i anden linje til patienter med fremskreden PD-L1-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i klinisk praksis, som når behandlingen gives i fase III-studiet Keynote-010.

Det er overraskende, vurderer ekspert. 

Sammenligningen af overlevelsesdata fra Keynote-010 med ’real world data’ stammer fra et nyt studie publiceret i JCO – Clinical Cancer Informatics. Studiet har sammenlignet data på patienterne i Keynote-010 med data fra 782 NSCLC-patienter, der har modtaget behandling med pembrolizumab i klinisk praksis. Real world data blev indhentet via den amerikanske Flatiron Health-database og dækkede perioden fra 2015 til 2019. Det er atypisk, at effekten af kræftmedicin er lige så stor i virkeligheden, som den man ser i de kliniske studier, vurderer Rasmus Blechingberg Friis, ph.d.-studerende på Onkologisk afdeling ved Hospitalsenheden Vest. 

”Traditionelt er det sværere at påvise samme gevinst for patienter i den virkelige verden, fordi forsøgsdeltagere generelt set har bedre helbredstilstand og større ressourcer end den gennemsnitlige patient. Det er derfor interessant, at man i dette studie ikke har kunnet se en forskel på disse grupper. Heller ikke uden korrektion for inklusionskriterier,” skriver Rasmus Blechingberg Friis i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift. 

En sandsynlig forklaring er, at der i Flatiron-gruppen var en større andel af patienter med PDL1>50 procent i forhold til Keynote-010; henholdsvis 61 procent i Flatiron-gruppen og 40 procent i Keynote-010-gruppen. En anden mulig forklaring på den manglende forskel på de to grupper kan være, at man faktisk oftere i klinikken tilbyder immunterapi til de patienter, der klarer sig godt, og som derfor, ifølge Rasmus Blechingberg Friis, vil minde om deltagerne i studiet. 

”I klinisk praksis behandler man primært patienter i god performance status med immunterapi, hvor grupperne i højere grad vil minde om hinanden, end hvad der er tilfældet for andre typer behandling,” skriver han.

Resultatet skal tages med et gran salt

I det nye studie tog man overlevelsesdata fra KEYNOTE-010 og ’real world data’ (RWD) fra Flatiron og analyserede dem op mod hinanden. Dernæst filtrerede forskerne data fra Flatiron efter de vigtigste KEYNOTE-010-kriterier (EF) for histologisk/cytologisk bekræftet PD-L1-positiv NSCLC, heriblandt ingen tidligere behandling med docetaxel for NSCLC og med laboratorieværdier, der indikerer tilstrækkelig organfunktion ud over tidligere krav til behandling.

Blandt de 243 patienter fra KEYNOTE-010 og de 782 patienter fra Flatiron var medianalderen henholdsvis 63 versus 68 år, og 64 procent versus 54 procent var mænd. Behandlingstiden i de to arme inden data cut-off var henholdsvis 11,2 måneder i Keynote-010 og 6,1 måneder i RWD. Den samlede overlevelse i Keynote-010 og Flatiron var ens uden nogen justering (n = 782; Hazard ratio [HR], 0,96; 95% CI, 0,80 til 1,15) og efter både filtrering og tilbøjelighedsjustering meget lig hinanden (n = 221; HR, 0,99; 95% CI, 0,73 til 1,34). 

Forskerne bag studiet skriver selv: ”Vores resultater indikerer, at overlevelse i klinisk praksis svarer til den, der blev observeret i det kliniske forsøg, og understøtter […] behandling med pembrolizumab til patienter med tidligere behandlet PD-L1-positiv NSCLC." 

Der er dog også grund til at tage studiets positive resultater med et gran salt, vurderer Rasmus Blechingberg Friis.

”Det er et betydende kritikpunkt, at analysen er udført post-hoc af Merck (medicinalfirmaet bag pembrolizumab red.) selv, som naturligvis har en interesse i at påvise de positive resultater, som man så i Keynote-010.”

Lang opfølgning til Keynote-010 viser overlevelsesgevinst

På det virtuelle WCLC2020 afholdt i januar 2021 blev nye overlevelsesdata fremlagt fra Keynote-010, som viste at gruppen behandlet med pembrolizumab havde langvarig gevinst. Efter fem år var den mediane samlede overlevelse (OS) for patienter med PD-L1 TPS ≥50% behandlet med pembrolizumab 16,9 måneder (12,3‒21,4) vs. 8,2 måneder (6,4-9,8) for patienter behandlet med docetaxel. For den samlede population var median OS henholdsvis 11,8 måneder (10,4-13,1) og 8,4 måneder (7,6-9,5).  

Data viser desuden, at den femårige OS-rate for patienter med PD-L1 TPS ≥50% behandlet med pembrolizumab var 25 procent versus 8,2 procent for patienter behandlet med docetaxel. For den samlede population var den femårige OS-rate henholdsvis 15,6 procent og 6,5 procent. Den femårige OS-rate var således mere end fordoblet i NSCLC-patienter behandlet med pembrolizumab, skriver forskerne bag KN-010 i abstractet.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift