Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet finder det usandsynligt, at Lorviqua overgår kemo mod NSCLC

Det er ikke sandsynligt, at tredjegenerations-ALK-TKI’en Lorviqua (lorlatinib) er bedre end den nuværende standardbehandling af patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som er platinbaseret kemoterapi.

Sådan lyder Medicinrådets vurdering af Lorviquas værdi, der blev offentliggjort onsdag den 24. februar.

I vurderingen lyder det, at værdien af Lorviqua ikke kan kategoriseres jf. Medicinrådets metoder, og at datagrundlaget er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Medicinrådet vurdering gælder for NSCLC-patienter, hvis sygdom er progredieret efter Alecensa (alectinib) eller Zykadia (ceritinib) som den første ALK TKI-behandling eller Xalkori (crizotinib) og mindst en anden ALK TKI. Det vil sige både som anden- og tredjelinjebehandling

Vurderingen af Lorviquas værdi er en del af en revurdering af lægemidlet. I juni 2020 røg Lorviqua ikke gennem Medicinrådets nåleøje, fordi rådet fandt, at sundhedsvæsnets omkostninger til lægemidlet ville være ”urimeligt høje, set i lyset af usikkerheden omkring effekt og bivirkninger". Meldingen lød dog, at nye studier med høj sandsynlighed kunne ændre konklusionerne.

Nu er der så både kommet nye data og en ny pris. De nye data stammer fra et globalt såkaldt ’Early Access Program’ (EAP) og kan ifølge Medicinrådet karakteriseres som ’real world-evidens’. Derudover inkluderer ansøgeren yderligere sikkerhedsdata fra CROWN-studiet, som undersøger Lorviqua som førstelinjebehandling til uhelbredelig NSCLC.

I efteråret var resultater fra fase III-studiet CROWN udvalgt til at blive præsenteret på Presidential Symposium på den virtuelle udgave af EMSO 2020. Resultater viser, at Lorviqua forlænger den progressionsfri overlevelse og reducerer forekomsten af hjernemetastaser hos behandlingsnaive patienter med avanceret ALK-positiv NSCLC sammenlignet med Xalkori (crizotinib).

Lorviqua modtog i maj 2019 en godkendelse af Europa-Kommissionen, til markedsføring i Europa, efter at være blevet tildelt en betinget markedsføringstilladelse, som er en af EU's muligheder for at give patienter tidlig adgang til nye lægemidler. Det var EMA’s vurdering, at Lorviqua imødekommer uopfyldte medicinske behov, og derfor gav agenturet mulighed for hurtig godkendelse på grundlag af mindre komplette kliniske data end normalt krævet.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift