Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DLCG vil have landsdækkende screeningsprogram for lungekræft

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har ansøgt Sundhedsstyrelsen om at indføre landsdækkende screening for lungekræft. Målgruppen for screeningen er ældre rygere.

Indførelsen af et landsdækkende screeningsprogram for lungekræft har været et flittigt debatteret emne de senere år. DLCG har længe været fortalere for at indføre lungekræftscreening i Danmark, og nu har gruppen taget et vigtigt skridt i retning af at realisere den vision. DLCG har sendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsen, hvori de anmoder styrelsen om at gennemføre et nationalt lungekræftscreeningsprogram målrettet ældre rygere.

Torben Riis Rasmussen, overlæge ved Aarhus Universitetshospital og formand for DLCG, udtalte følgende i et kort indslag til Radioavisen d. 10. marts 2021.

”Gevinsten ved screening er at finde lungekræft på et tidspunkt, hvor den ikke har givet symptomer endnu – hvor der ikke har været noget, der har fået folk til at henvende sig til deres egen læge endnu(...) Hvis vi kan gøre noget effektivt i forhold til lungekræft, så kan vi faktisk gøre noget effektivt for kræftdødeligheden i Danmark som helhed,” udtalte han.

Data understøtter anbefaling

DLCG’s anbefaling af et landsdækkende lungekræftscreeningsprogram læner sig bl.a. op af data fra det hollandske NELSON-studie. Disse data blev oprindelig præsenteret på verdenskonferencen for lungekræft (WCLC) tilbage i 2018, og siden publiceret i tidsskriftet New England Journal of Medicine i januar 2020. I tråd med tidligere data fra andre screeningsstudier viste NELSON, at CT-screening af personer i høj risiko for at udvikle lungekræft (personer med et nuværende eller et tidligere stort forbrug af tobak red.) reducerede lungekræftdødeligheden markant. Der blev således observeret en reduceret risiko for død på 39 procent blandt kvinder og 26 procent blandt mænd.

Siden de endelige data fra NELSON blev publiceret, har DLCG ønsket at ansøge Sundhedsstyrelsen om at indføre et landsdækkende lungekræftscreeningsprogram. Sundhedsstyrelsen har imidlertid en årlig deadline for ansøgninger, der er fastsat til d. 1. februar, hvorfor DLCG ikke kunne nå at udfærdige og indsende en ansøgning sidste år.

Der findes aktuelt nationale screeningsprogrammer for tre kræftformer i Danmark: Tarm-, livmoderhals- og brystkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift