Meldgaard: Vi bliver nødt til snart at indføre lungekræftscreening

WCLC2018: Vi bliver nødt til at indføre screening for lungekræft i Danmark. Sådan lyder den utvetydige besked fra overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, efter at opdaterede data fra NELSON-studiet har vist, at brugen af ​CT-screening øger overlevelsen og fanger lungekræft i tidligere stadier.

”Det kan virke uoverskueligt, og det bliver dyrt, men vi er nødt til snart at indføre screening for lungekræft i Danmark. Vi har i efterhånden mange år ignoreret de amerikanske data (fra National Lung Screening Trial, red.), men nu har vi endnu et studie, som peger i samme retning, og som er veludført og nærmere det danske studie (Danish Lung Cancer Screening Trial, red.). Det signal er så vigtigt, at vi er nødt til at handle efter det,” siger Peter Meldgaard og uddyber:

”NELSON-studiet viser klart, at man finder mange flere personer i lavstadier af lungekræft. Hvis man skal blive rask ved lungekræft, er det allervigtigste at fange sygdommen på et tidspunkt, hvor man kan fjerne den ved operation. Hvis studiet står til troende, vil vi øge overlevelse og fange mange flere patienter, som kan opereres, hvis vi indfører screening i Danmark.”

NELSON-studiet var udvalgt som et ud af fem mest betydningsfulde studier på dette års WCLC i Toronto (PL02.05) og blev præsenteret på Presidential Symposium tirsdag den 25. september. Overlæge på Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Jon Lykkegaard Andersen mener, at NELSON er det studie på årets WCLC, der får den største klinisk betydning her og nu.

”Der er mest at tage med hjem her og nu, og der er ingen tvivl om, at vi skal have en diskussion af, hvad vi gør,” siger Jon Lykkegaard Andersen.

26 procent reduktion i dødsfald

NELSON-studiet er et befolkningsbaseret, kontrolleret forsøg med deltagelse af i alt 15.792 personer, der blev randomiseret 1:1 til enten studiearmen eller kontrolarmen. Studiearmens deltagere blev tilbudt CT-screeninger ved forsøgets start samt efter en, tre og fem måneder og et halvt år efter randomiseringen. Kontrolarmens deltagere blev ikke tilbudt screening. Informationer om deltagerne blev hentet fra nationale registre med 100 procent dækning vedrørende kræftdiagnose, dødsdato og dødsårsag. Et ekspertpanel gennemgik 65 procent af sagerne, og opfølgningsperioden omfattede mindst 10 år, medmindre personerne var døde, for 93,7 procent af de indskrevne deltagere.

Resultaterne viser, at brugen af ​CT-screening blandt asymptomatiske mænd med høj risiko for lungekræft førte til en 26 procent reduktion i lungekræftdødsfald ved 10 års studier opfølgning (ved 86 procent overholdelse). I den mindre delmængde af kvinder varierede frekvensforholdet mellem døden fra lungekræft mellem 0,39 og 0,61 i forskellige års opfølgning, hvilket indikerer en jævn signifikant og større reduktion i lungekræftdødelighed end hos mænd.

Den gennemsnitlige CT-screeningsoverensstemmelseshastighed var på 86 procent, der omfattede 29.736 scanninger. I 9,3 procent af deltagerne blev der udført yderligere CT-scanninger inden for to måneder for at estimere nodulevolumenfordoblingstiden, hvilket resulterede i en samlet henvisningshastighed på 2,3 procent for mistænkelige knuder. Detektionshastigheder på tværs af runderne varierede mellem 0,8 og 1,1 procent, og 69 procent af screen-detekterede lungecancer blev påvist i trin 1A eller 1B. I alt 261 lungecancer (52 intervallet kræftformer) blev detekteret før fjerde runde opfølgninger. I en delmængde af analyserede patienter var kirurgisk behandling tre gange signifikant mere udbredt hos lungekræftpatienter end hos patienter med kontrolarm (67,7 procent mod 24,5 procent, p <0,001).

Brug for biomarkører

Der er meget, der skal på plads, før man kan indføre lungekræftscreening i Danmark, påpeger Jon Lykkegaard Andersen.

”Vi skal have flere røntgenlæger og flere lungemedicinere, end vi har nu, for at kunne lave det set-up, der skal til. I starten vil der også være et øget pres på de kirurgiske afdelinger. Når man screener, får man altid en bølge i starten, hvor man finder en hel masse. Det vil give et enormt pres på de afdelinger, som skal udføre operationerne. Den bølge skal man være klar til at håndtere,” siger Jon Lykkegaard Andersen og fortsætter:

”Man skal også finde ud af, hvad der er den optimale gruppe at screene, og hvordan man får fat i dem, så man ved, at de også følger programmet. Vi ved, at dem, der er gode til at gå til screeningsundersøgelser, er dem, der har overskud, er veluddannede osv. Dem, der har mest brug for det, er sværere. Hertil kommer, at der skal politisk vilje til, hvis lungekræftscreening skal blive til noget.”

En af de ting, der går igen i diskussionerne omkring screening for lungekræft, er desuden behovet for biomarkører, fortæller Peter Meldgaard.

”Som det er nu, bruger man ren CT-scanning, som ofte er lavdosis og af dårlig kvalitet. Hvis man kan finde bedre metoder, vil det formodentlig øge effekten af at screene, så man kan undgå en masse af de falsk-positive svar, hvor patienten bliver oprørt og udstyret med en ’måske-kræft-diagnose’, og hvor man er nødt til at holde øje med patienten over tid. Jeg tror på en kombination af blodbaserede biomarkører sammen med CT-screening,” siger han.

Hvis lungekræftscreening bliver indført i Danmark, foreslår Peter Meldgaard et studie, hvor man samtidig med CT-screening tager blodprøver for at se, om der findes nogle bestemte markører i blodprøverne, som kan vise noget om, hvem det giver mening at screene. Det vil dog tage lang tid, før vi når derhen, hvor vi kan bruge biomarkørerne til screening, da man er nødt til at validere dem alle i kliniske studier, påpeger Peter Meldgaard.

”Hvis man finder en mulig biomarkør, er man nødt til at lave et prospektivt studie for at vide, om biomarkøren holder, og om den er prognostisk eller prædiktiv – eller begge dele. Vi er nødt til at trække vejret og gøre det ordentligt,” siger han.