”Det er stadig ukontrollerede data for selekterede patienter, men statistikken styrkes af det relativt store antal forsøgspatienter og længere follow-up,” forttæller Morten Ladekarl

Nye overlevelsesdata styrker optimisme om KRAS-hæmmer mod lungekræft

Nye data peger på, at den lovende KRAS-hæmmer Lumykras (sotorasib) har en vedvarende overlevelseseffekt, når den anvendes mod ikke-småcellet lungekræft med en KRAS p.G12C-mutation.

Det viser opdaterede resultater fra fase I/II-studiet CodeBreaK 100, præsenteret på kongressen AARC 2022, der blev afholdt i midten af april (abstrakt #CT008). 

De nye opfølgningsdata viste, at behandling med sotorasib gav en samlet overlevelsesrate på 32,5 procent (95 procent CI, 25,0-40,2 procent) efter to år hos patienter med KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). 

”Det er stadig ukontrollerede data for selekterede patienter, men statistikken styrkes af det relativt store antal forsøgspatienter og længere ’follow-up’,” skriver Morten Ladekarl over e-mail. Han er overlæge og professor ved Aalborg Universitetshospital og har fulgt opdateringer på de nye KRAS-hæmmere med stor interesse. 

Han har tidligere forklaret overfor Onkologisk Tidsskrift, at KRAS-mutationen gør kræften mere aggressiv, og at man derfor har forsøgt at finde en vej til at hæmme den i mere end 30 år. Det er dog først lykkes for nylig med bl.a. sotorasib.

”KRAS-mutationer er en af de [hyppigste genændringer, som ”driver”] solide cancersygdomme, og stoffet sotorasib retter sig specifikt mod en af de mange mutationer i KRAS – et mål , som man ikke tidligere har haft behandling mod. På den måde markerer dette bestemt et gennembrud,” sagde Morten Ladekarl i forbindelse med den amerikanske kræftkongres ASCO afholdt i juni 2021. 

Høj responsrate

På AARC blev der også præsenteret andre resultater fra CodeBreaK 100, som viste efter en opfølgning på 26 måneder, at: 

  • Den samlede responsrate (ORR) opnået med sotorasib var 40,7 procent (95 procent CI, 33,3-48,4 procent).
  • Sygdomskontrolraten (DCR) var 83,7 procent (95 procent CI, 77,3-88,9 procent) .
  • Den gennemsnitlige varighed af respons (DOR) var 12,3 måneder (95 procent CI, 7,1-15,0).
  • Og 50,6 procent (95 procent CI, 37,4-62,4 procent) af respondenterne var i respons i mindst 12 måneder.
  • Median progressionsfri overlevelse (PFS) var 6,3 måneder (95 procent CI, 5,3-8,2).
  • Median OS var 12,5 måneder (95 procent CI, 10,0-17,8).
  • Efter 1 år var OS-raten 50,8 procent (95 procent CI, 42,8-58,2 procent). 

Det peger altså alt i alt på en effektiv ny behandling til NSCLC-patienter med fremskreden sygdom. 

”Hovedkonklusionen er stadig, at det er et lovende, nyt, biomarkørdrevet behandlingskoncept for ca. 10 procent af NSCLC-patienter, og at vi er spændte på at se resultaterne fra fase III-studierne – også fordi behandlingen formentlig er mindre toksisk end standardkemoterapi,” skriver Morten Ladekarl om de nye resultater. 

Selv om behandlingen formentlig er mindre toksisk end standardbehandlingen med kemoterapi og muligvis også mere effektfuld, så er resultaterne ikke så ’revolutionerende’, som dengang man så overlevelsesresultater fra de bedste behandlinger målrettet mutationer i EGFR-, og ALK--generne, pointerer Morten Ladekarl.

Mulig ekstra-gevinst for nydiagnosticerede

På ASCO 2021 blev der præsenteret eksplorative analyser som viste tumorrespons på tværs af en række biomarkørundergrupper, herunder undergrupper stratificeret efter baseline PD-L1-ekspressionsniveauer og med STK11-mutation.  

Der blev observeret en responsrate på 48 procent for den PD-L1 negative gruppe.

Sotorasib havde særlig stor effekt i STK11-mutantgruppen med vildtype mutationen KEAP1 (n = 22). Her opnåede patienterne en median progressionsfri overlevelse på 11,0 måneder og en median OS på 15,3 måneder. 

Dengang udtalte Morten Ladekarl:

”Det interessante er, at de eksplorative analyser af subgrupper viser, at det virker på tværs, og måske endda virker bedre på de, som ikke har fået kemoterapi før. Det bliver også spændende at se, om stoffet kan kombineres med f.eks. kemoterapi. Der er masser af arbejde at gøre for forskere, som arbejder med KRAS-mutationer,” sagde Morten Ladekarl, som dengang fortalte, at fase 3-studiet er i gang og også har danske patienter med.

Han fortæller nu, at studiet har afsluttet rekruttering og forventes opgjort i 2026. 

Medicinrådet er i øjeblikket i dialog med selskabet bag lægemidlet, hvilket sker i Medicinrådets såkaldte valideringsproces forud for selve ansøgningen af sotorasib mod ikke-småcellet lungekræft.