KRAS-hæmmeren Lumykras afvist mod tidligere behandlet fremskreden NSCLC med KRAS-mutation

Medicinrådet anbefaler ikke Lumykras (sotorasib) til behandling af voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS G12C-mutation, som tidligere har gennemgået en eller flere systemiske behandlinger. 

På ESMO 2022 så vi de første fase III-resultater på KRAS-hæmmeren sotorasib, som desværre var skuffende. Behandlingen forlænger godt nok progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med docetaxel, men giver ingen samlet overlevelsesfordel hos tidligere behandlede patienter med fremskreden NSCLC med KRAS G12C-mutation. 

Alligevel var der håb om, at behandlingen kunne blive et nyt tilbud i Danmark til NSCLC-patienter med den specifikke KRAS-mutation. 

”PFS-resultaterne er gode og viser, at sotorasib er en lovende ny behandling til en patientgruppe, som mangler et effektivt behandlingstilbud. Det er til gengæld lidt skuffende, at behandlingen ikke forbedrede den samlede overlevelse,” sagde Lise Eckhoff til Onkologisk Tidsskrift. Hun er overlæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital.  

”På trods af de manglende OS-data kommer sotorasib-studierne forhåbentlig til at ændre praksis. Vi venter spændt på Medicinrådets afgørelse og håber, at KRAS-hæmmer bliver anbefalet som en mulig anden- eller tredjelinjebehandling til patienter med G12C-mutation. Det bliver formentlig sådan, at vi giver kemo- og immunterapi i første linje, hvorefter vi går videre til KRAS-hæmmer efter progression,” sagde Lise Eckhoff. 

Kun delvist sammenlignelige

Medicinrådet har dog ikke nået at få fase III-resultaterne fra CodeBreaK 200 til evalueringen af lægemidlet, og konklusionen er derfor baseret på CodeBreaK 100, der er uden kontrolgruppe, samt et separat studie af docetaxel. 

”Medicinrådet vurderer, at det er usikkert, om sotorasib kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med docetaxel, som er den nuværende standardbehandling. Der kan være alvorlige bivirkninger ved begge behandlinger, men typerne af bivirkninger er forskellige,” skriver rådet i anbefalingen

Patientpopulationerne i de to studier er kun delvist sammenlignelige, og datagrundlaget er derfor meget usikkert, skriver Medicinrådet. Derudover er behandling med sotorasib dyrere end med docetaxel.

”Samlet set vurderer Medicinrådet derfor, at omkostningerne ikke er rimelige i forhold til effekten, særligt når usikkerheden om effekten og bivirkningerne tages i betragtning.”