Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo plus Yervoy blåstemplet mod nyrekræft

Medicinrådet anbefaler Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) som mulig standardbehandling til en gruppe af nyrekræftpatienter.

Det drejer sig om patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med det lignende middel Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy sammenlignet med Sutent (sunitinib) og Votrient (pazopanib), som er dansk standardbehandling.

Medicinrådet vurderer, at Opdivo i kombination med Yervoy til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende mRCC, i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling, giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med Sutent og Votrient. Evidensens kvalitet i sammenligning med Sutent er moderat. Medicinrådets konklusion tager udgangspunkt i en antagelse om, at Sutent og Votrient er ligeværdige behandlingsalternativer.

Medicinrådet anbefaler, at der i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata for patienter med mRCC, der sættes i behandling med Opdivo i kombination med Yervoy og eventuel efterfølgende behandling. Efter to år vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.

Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) er immuncheckpoint-hæmmere (PD-1-hæmmer og CTLA-4-hæmmer), som forstærker immunforsvarets evne til at dræbe kræftcellerne.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift