Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny retningslinje for valg af behandling ved prostatakræft

For at sikre det rette valg af behandling til mænd med prostatakræft, er det blandt andet vigtigt at inddrage den enkelte mand i beslutningen, ligesom beslutningen bør drøftes på multidisciplinære konferencer.

Det slås fast i ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, som særligt har fokus på valget mellem operation, såkaldt radikal prostatektomi, og valget om aktiv overvågning af sygdommen.  

Der findes flere forskellige behandlingsmuligheder til mænd, der har prostatakræft, og den nye retningslinje skal være med til at sikre, at patienter med prostatakræft får tilbudt den rette behandling, og at valget mellem operation og andre behandlingsmuligheder, eksempelvis aktiv overvågning, bliver varetaget på samme måde på tværs af landet.

"Baggrunden for at lave retningslinjen er blandt andet, at der ser ud til at være forskel på tværs af landet i forhold til hvilken behandling, mænd med prostatakræft får. Derfor slår vi nu med retningslinjen fast, at en række forhold bør være opfyldt, når man træffer valget om operation," siger sektionsleder Astrid Nørgaard på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vurdering og behandling med prostatakræft er et komplekst område, der er i konstant udvikling, og behandlingen af prostatakræft har inden for de senere år ændret sig sådan, at langt flere opereres. Da prostatakræft udvikler sig individuelt, og i en del tilfælde meget langsomt, kan der være en risiko for, at man tilbyder operation til patienter, hvor anden behandling vil være bedre. Eksempelvis 'aktiv overvågning', hvor man løbende følger sygdommens udvikling hos patienten tæt og kun opererer, hvis sygdommen udvikler sig.

Visitationsretningslinjen trådte i kraft 1. januar 2019, og den er målrettet sundhedsprofessionelle, der er involveret i beslutningen om at operere patienter med prostatakræft. 

Sundhedsstyrelsen vil løbende følge området og blandt andet se på, om der fortsat er variation i valg af behandling på tværs af landet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift