Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet godkender rekommandation for prostatakræft

Medicinrådet har godkendt en lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af prostatakræft. Anbefalingen blev godkendt 12. december 2018 og træder i kraft 1. april 2019.

I lægemiddelrekommandationen lyder det, at ved antiandrogen behandling skal bicalutamid gives i første linje til 100 procent af patienterne.

Ved behandling med lav dosis antiandrogener skal bicalutamid være førstevalg til 80 procent af patienterne, mens andetvalget skal være flutamid.

Ved behandling med tre måneders depotbehandling skal førstelinjebehandlingen være Zoladex (goserelin), som 80 procent af patienterne skal have. Andenlinjebehandlingen skal være Pamorelin (triptorelin) og tredjevalget leuprorelin høj dosis (leuprorelin indgår dog ikke i rekommandationen, da der ikke er indgivet tilbud).

80 procent af de patienter, der skal have seks måneders depotbehandling, skal have Eligard (leuprorelin høj dosis), mens andetvalget er Pamorelin.

Undtagelse for anvendelse af førstelinje GNRH-agonist til nye og skifte-patienter er enten allergi overfor indholdsstofferne, eller hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende rutine i præparationen. Til anvendelse, hvori indgår forsendelse af lægemidlet, kan vælges lægemidler, som kan opbevares udenfor køleskab, lyder det i anbefalingen.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift