Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Erleada har merværdi mod ikke-metastatisk prostatakræft

Medicinrådet har givet det antiandrogene lægemiddel Erleada (apalutamid) et skub i retning af godkendelse. Erleada er en behandling til patienter med højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.

Medicinrådet er stadig i færd med at vurdere, om apalutamid skal anbefales eller ej. Men efter at have undersøgt datagrundlaget for præparatet, lyder det som følger i den nye vurderingsrapport:

”Medicinrådet vurderer, at apalutamid i kombination med ADT til patienter med højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft giver en moderat merværdi sammenlignet med ADT alene (som i øjeblikket er standardbehandling for denne patientgruppe, red.).”

Apalutamid har altså moderat merværdi. Selvom det måske ikke lyder af så meget, er det den næstbedste klassificering. 

”Moderat merværdi: Der er påvist en moderat forbedring i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis moderat forbedret overlevelse, moderat reduktion i forekomsten af symptomer og/eller bivirkninger,” lyder det i Medicinrådets definition.

Svært at tilbageholde behandlingen 

Medicinrådets vurdering baserer sig især på data fra fase III-studiet SPARTAN, der blev fremlagt på den amerikanske kræftkongres ASCO i 2020. Andreas Røder, der er professor ved Københavns Universitet og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center, udtalte i den forbindelse til Onkologisk Tidsskrift:

”De ansvarlige for studierne har ventet spændt på at kunne opdatere og offentligøre de her data, så de kunne vise, at effekten ikke kun gælder metastasefri overlevelse, men også generel overlevelse. Med disse opdateringer vil jeg sige, at nu bliver det meget, meget svært at tilbageholde denne type behandling til denne patientgruppe,” siger Andreas Røder.  

Andreas Røder har bidraget til både SPARTAN- og et andet fase III-studie, PROSPER, der har undersøgt effekten af henholdsvis apalutamid (Erleada) og enzalutamid (Xtandi).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift