Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg på at overkomme resistens ved prostatakræft mislykkedes

ESMO 2016: De endelige resultater af AFFINITY’s fase III-forsøg af custirsen i kombination med cabazitaxel/prednison til patienter med metastatisk prostatacancer (CRPC), som tidligere er behandlet med docetaxel, blev i går præsenteret på ESMO 2016 i København.

Et af resultaterne er, at den generelle overlevelse ikke forbedres noget særligt (fra 13,4 til 14,2 mdr.) ved at tilføjele custirsen til cabazitaxel i andenlinjebehandling.

Custirsen blokerer produktion af proteinet clusterin, som er kendt for at være involveret i carcinogenese og tumorvækst og øger resistens.

Hovedforfatteren bag studiet, professor Karim Fizazi, leder af Institut for Cancer Medicin på Institut Gustave Roussy, Villejuif, Frankrig, er skuffet over resultatet, men fremhæver, at custirsen fortsat er en god kandidat til behandling af ikke-småcellet lungekræft og i øjeblikket evalueres hertil, da svigt i én tumortype ikke kan sige noget om resultatet af forsøg i forhold til andre indikationer.

 

Man har prøvet mange ting for at komme resistens ved prostatakræft til livs, inklusive brug af taxan og tubulin hæmmere. Og i lyset af resultaterne for taxan som enten første- eller andenlinjebehandling til CRPC, var hypotesen, at man ved at tilføje custirsen kunne sænke resistensen og øge den generelle overlevelse ved taxanbehandling. På grund af de negative resultater konkluderer forskerne, at der sandsynligvis er brug for endnu mere robust biologisk molekylær stratificering inden lanceringen af flere forsøg.

Tags: ESMO2016

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift