Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Docetaxel rykker frem i prostatakræftbehandlingen

En undergruppe af prostatakræftpatienter kommer fremover til at få kemostoffet docetaxel tidligere i behandlingen, end det hidtil har været tilfældet.

Det har Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) besluttet, fortæller rådets formand Jørgen Schøler Kristensen:

”Der er kommet solid evidens på, at det giver større effekt at rykke docetaxel frem i behandlingsforløbet for den gruppe af patienter, som har prostatakræft, der har spredt sig, og som stadig er følsom over for hormonbehandling. Så det har vi vedtaget uden yderligere diskussion.”

Det er prostatakræftpatienter med op til 16 ugers kastrationsbehandling, med high volume metastaserende hormonsensitiv prostatacancer, der som udgangspunkt vil være kandidater til tidlig docetaxelbehandling, såfremt de har en performance status (PS) på <2 samt tilfredsstillende organfunktion.

Patienter med prostatakræft med op til 16 ugers kastrationsbehandling, med low volume metastaserende hormonsensitiv prostatacancer og en PS på <2, skal drøftes på MDT (multidisciplinære teams), idet de ud fra en individuel bedømmelse kan være kandidater til tidlig docetaxelbehandling, lyder udmeldingen fra RADS.

”Med andre ord betyder det, at alle patienter med metastaserende prostatakræft, som i øvrigt lever op til specifikke krav vedrørende almentilstand, organfunktion og tidligere behandling, med fordel kan behandles med tidlig docetaxel. De øvrige patienter med metastaserende hormonsensitiv prostatakræft skal vurderes ved en MDT, da en del af dem også vil være kandidater til tidlig docetaxel,” siger Jørgen Schøler Kristensen.

 

Beslutningen blev truffet på seneste møde i RADS i slutningen af september, og ændringen vil fremgå af behandlingsvejledningen for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift