Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Baseret på omfanget af den kliniske fordel, mener vi, at førsteliniebehandlingen af patienter, der nyligt er blevet diagnosticeret med avanceret prostatacancer, bør ændres," mener STAMPEDE-studiet hovedforfatter Nicholas James. Foto: Michael R. Schmidt

Zytiga reducerer dødsrisiko for prostatakræft markant

STAMPEDE-studiet viser at tilføjelse af abirateron (Zytiga) til standard hormon-terapi forbedrer kræftoverlevelsen. Klik for større grafik

ASCO 2017: Patienter med højrisiko, avanceret prostatakræft kan reducere deres relative dødsrisiko med 37 procent ved at få Zytiga i kombination med standardbehandling.

Det viser den største undersøgelse af abirateron som førstelinjebehandling for avanceret prostatacancer, der lørdag blev præsenteret på den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017, i Chicago (Abstrakt LBA5003).

Overlevelsesraten på tre år var 76 procent ved standardbehandling alene, men 83 procent med standardterapi plus abirateron (Zytiga).

"Denne undersøgelse giver stærke beviser for at bruge abirateron med standardhormonbehandling, primært til mænd med metastatisk prostatacancer," siger dr. Sumanta Kumar Pal, der er en af ASCOs eksperter.

"Den føjer sig til en voksende mængde beviser, der etablerer abirateron som en standardbehandling for denne sygdom.

Abirateron ikke kun forlængede livet, men sænkede også risikoen for tilbagefald med 70 procent og reducerede risikoen for alvorlige knoglekomplikationer med 50 procent," siger studiets hovedforfatter Nicholas James, der er professor i klinisk onkologi ved Queen Elizabeth Hospital i Birmingham.

"Baseret på omfanget af den kliniske fordel, mener vi, at førsteliniebehandlingen af patienter, der nyligt er blevet diagnosticeret med avanceret prostatacancer, bør ændres."

Undersøgelsen, STAMPEDE, er et igangværende multi-arms, multi-trins randomiseret klinisk forsøg udført i Storbritannien og Schweiz med 2.000 mænd.

Den nuværende analyse sammenlignede standardterapi med standardterapi plus abirateron hos mænd med højrisiko prostatacancer, der begyndte på ADT (Androgen Deprivation Therapy). Mændene havde enten lokalt avanceret eller metastatisk kræft og alle påbegyndte langsigtet standard ADT for første gang. Standardterapien bestod af ADT i mindst to år, men mænd med lokalt avanceret cancer (48 procent af alle patienter) kunne også modtage strålebehandling ud over ADT.

Ved en median opfølgning på 40 måneder var 262 døde i gruppen, der fik standardbehandling, mens 184 var døde i abiraterongruppen.

Den overordnede overlevelsesrate på tre år var 83 procent i abiraterongruppen vs. 76 procent i standardterapigruppen. Abirateron nedsatte den relative risiko for behandlingssvigt (målt ved forværrede scanninger, forværrede symptomer eller forhøjet PSA-niveau) med 71 procent sammenlignet med standardterapi. Virkningerne var konsistente på tværs af de forskellige undergrupper af personer, der var indskrevet i forsøget.

Samlet set var bivirkninger ens mellem de to grupper. Alvorlige bivirkninger var mere almindelige i abirateron-gruppen (41 procent vs. 29 procent i standardterapi-gruppen). De vigtigste bivirkninger, der forekom hyppigere med abirateron, var kardiovaskulære problemer som højt blodtryk. Der var også flere leverproblemer. Der var to behandlingsrelaterede dødsfald i abirateron-gruppen og en i standardterapi-gruppen.

Reducerer også dødsrisikoen ved metastatisk prostatacancer

En anden undersøgelse (Abstrakt LBA3) af abirateronacetat, der blev tilføjet sammen med prednison til standardhormonbehandling for mænd, som nyligt er diagnosticeret med højrisiko, metastatisk prostatacancer, viste også en reduktion af risikoen for død med 38 procent.

I fase III forsøget (LATITUDE) med 1.200 mænd fordoblede abirateron også den mediane tid før kræften blev forværret - fra 14,8 måneder til 33 måneder.

"Der er et stort behov for at forbedre behandlingen af mænd med nyligt diagnosticeret metastatisk kræft, der dør af sygdommen inden for mindre end fem år i gennemsnit", siger studiets hovedforfatter dr. Karim Fizazi, der er leder af Institut for Kræftmedicin hos Gustave Roussy, Universitetet Paris-Sud i Villejuif, Frankrig.

"Fordelen ved tidlig anvendelse af abirateron, som vi så i denne undersøgelse, er i det mindste sammenlignelig med fordelene ved docetaxelkemoterapi, som blev observeret i tidligere kliniske forsøg, men abirateron er meget nemmere at tolerere, og mange patienter rapporterer slet ikke om nogen bivirkninger."

Tags: ASCO 2017