Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Zytiga godkendt til tidligere stadier af prostatakræft

Europa-Kommissionen har godkendt Zytiga til at omfatte patienter med tidligere stadier af prostatakræft.

Godkendelsen gælder Zytiga (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til behandling af voksne mænd med nydiagnosticeret højrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakræft (mHSPC).

Godkendelsen er baseret på data fra det multinationale, multicenter-, randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede fase III-forsøg, LATITUDE. Forsøget blev designet til at bestemme om nyligt diagnosticerede patienter med mHSPC, der har højrisiko karakteristika, drager nytte af tilføjelsen af abirateronacetat og prednison til ADT vs. placebo og ADT.

Resultaterne fra LATITUDE-forsøget viste, at tilføjelsen af abirateronacetat plus prednison/prednisolon til ADT forbedrer den samlede overlevelse og radiografiske progressionsfrie overlevelse signifikant hos mænd med mHSPC og højrisiko faktorer i sammenligning med behandling af patienter udelukkende med ADT, hvor medianoverlevelsen er mindre end tre år.

Data fra LATITUDE blev præsenteret på ASCO-kongressen i juni og publiceret i New England Journal of Medicine.

Abirateronacetat plus prednison/prednisolon er allerede godkendt af Europa-Kommissionen til behandling af mCRPC hos voksne mænd, der er asymptomatiske eller mildt symptomatiske efter mislykket ADT, og hos hvem kemoterapi ikke er klinisk indikeret endnu, samt til mCRPC hos voksne mænd, hvis sygdom har udviklet sig på eller efter et docetaxel-baseret kemoterapiregime.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift