Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brugen af Xofigo mod prostatakræft indskærpes

Prostatakræftmidlet Xofigo (radium-223 dichloride) må ikke anvendes sammen med præparatet Zytiga (abiraterone acetat) og prednison/prednisolon på grund af en mulig øget risiko for knoglebrud og død.

Sådan lyder nye anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité, PRAC.

Xofigo (radium-223 dichloride) anvendes til behandling af patienter med prostatakræft, hvor medicinsk eller kirurgisk behandling ikke er virksom, og hvor kræftcellerne har spredt sig til knoglerne (knoglemetastaser), men uden at have spredt sig til andre organer.

PRAC har vurderet de foreløbige resultater fra et igangværende klinisk studie, hvor der deltog patienter med prostatakræft med metastaserende knoglekræft. PRAC har vurderet, at knoglebrud forekom hyppigere, når Xofigo indgik i kombinationsbehandlingen, sammenlignet med patienter, hvor Xofigo ikke indgik i kombinationsbehandlingen.

Som følge af de alvorlige tilfælde af knoglebrud, der er rapporteret, anbefaler PRAC, at der indføres et midlertidigt forbud mod brug af Xofigo i kombinationsbehandling med henblik på patientsikkerheden, imens en dyberegående gennemgang af behandlingsmæssige fordele og ulemper ved præparatet Xofigo foregår.

Patienter, som på nuværende tidspunkt er i behandling med en kombination af Xofigo, Zytiga og prednison/prednisolon, vil blive skiftet over på en anden behandling.

Både Xofigo og Zytiga kan fortsat anvendes hver for sig som monoterapi i henhold til de retningslinjer, der er opgivet i produktresumeerne for de to præparater.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift