Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danmark halter bagefter i MR-scanning af prostata

På stort set alle danske urologiske afdelinger, får mænd der er under mistanke for prostatakræft, foretaget ultralydsvejledte biopsier, selv om de er upræcise og risikofyldte.

Ofte overses kræftknuder, fordi de sidder udenfor biopsifeltet, eller nålen, der kun er 18 mm lang, ikke kan nå frem til svulsten. Endvidere kan over halvdelen af kræftknuderne ikke ses på ultralyd. Her er MR-scanning langt overlegen.

Urologer og radiologer på Herlev Hospital, begyndte allerede i 00’erne at foretage pilotstudier med MR-scanning af prostata, og de har arbejdet intensivt med teknikken siden 2011. Men Danmark halter bagefter, siger de.

Overlæge Vibeke Berg Løgager, Radiologisk Afdeling; læge, ph.d. Lars Ploug Boesen, Urologisk Afdeling, og overlæge, professor, dr. med. Henrik S. Thomsen, Radiologisk Afdeling, alle Herlev Gentofte Hospital, har i samarbejde med kolleger publiceret 8. juni publiceret et studie i det amerikanske tidsskrift, JAMA, Journal of the American Medical Association, Network Open.

Studiet dokumenterer, at de ultralydsvejledte biopsier kommer til kort i forhold til MR-scanninger.

Så hvorfor er MR-scanning ikke mere udbredt på danske afdelinger?

”Der er en vis konservatisme i systemet. Danmark har haltet bagefter med hensyn til at komme med og få MR-scanning implementeret. Yderligere er der mangel på MR-scannere set i lyset af de mange ting, som man med fordel kan bruge MR-scanning til.

Erfaringerne med prostata MR-scanning herhjemme har været sparsomme, indtil vi i 2010 her på Herlev gav os i kast med teknikken. Vi har arbejdet intensivt siden 2011 og har erfaringen og ekspertisen,” siger Henrik S. Thomsen.

”Der er kun få steder i landet, hvor de kan gøre det. Det kræver et større center, og det kræver forholdsvis lang oplæring i at tolke og beskrive billederne. Man skal have mulighed for at diskutere i et tværfagligt forum med urologer, onkologer, radiologer og patologer, ellers får man ikke den nødvendige feedback,” siger han.

Lader ikke andre kigge sig over skulderen

”Kvalitetssikring og certificering er det vigtigste. Man skal ikke have lov at beskrive billeder, hvis man ikke beskriver et vist antal om året. Der bør snarest etableres en struktur for uddannelse. Det gælder også kvalitetssikring, hvor billederne gennemgås med mellemrum af en kollega, double reading. Men sådan tænker man ikke i Danmark. Vi kan udveksle vores billeder med verdenscentret for MR af prostata i Nijmegen i Holland. Det er ikke en traditionel dansk tankegang, at man lader andre kigge sig over skulderen,” siger Henrik S. Thomsen.

”I Norge MR-scanner man alle mænd før vævsprøvetagning. Men det er et problem, at flere steder har en mindre god kvalitet. Det ønsker vi at undgå i Danmark.”

Vibeke Berg Løgager og Lars Ploug Boesen har, sammen med to radiografer fra Herlev, været på et uddannelsesophold på det hollandske universitetshospital i Nijmegen, hvor de blev certificeret i MR-scanning af prostata.

MR-scanning bruges også til at forberede en operation. Lægerne vurderer kræftens relation til urinrøret, og de blodkar og nervebundter, der løber i tæt relation til prostata, efterses på billederne. Kan de bevares, kan man bedre bevare patientens potens og hindre inkontinens. Desuden giver scanningen gode oplysninger om kræftens lokale stadieinddeling, der er af stor betydning, når man skal operere.

Gevinster nu og her

Samstemmende siger de tre forskere: ”Det er så nyt, at vi endnu ikke kan sige, om det rykker på den kræftspecifikke overlevelse. Det vil nogle jo påstå, at det måske ikke gør. Man er nødt til at afveje gevinsterne nu og her, og vore resultater taler for en klar fordel ved brug af MR-scanning, og vi formoder det også gælder på langt sigt, hvilket vi dog endnu ikke har tal for. Men skulle man vente på det, kommer vi ingen vegne. De umiddelbare gevinster er klare: Mere nøjagtig og mindre invasiv diagnostik med færre unødvendige biopsier, komplikationer, og færre kontrolforløb for et stort antal mænd.”

Meget tyder på, at der også er penge at spare ved at bruge MR-scanning til at undersøge mænd, der er under mistanke for prostatakræft. Derfor er næste skridt en cost-benefit analyse, hvor forskerne fra Herlev er gået sammen med sundhedsøkonomer.

Det urologiske center på Herlev Hospital er Nordens største, og til jul kan Radiologisk afdeling indvie en ny MR-scanner dedikeret til MR-scanning af prostata. Der er rigeligt med patienter til at fylde den scanner op hver dag med undersøgelser af prostata, lyder det.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift