Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Zytiga ikke godkendt mod nydiagnosticeret højrisiko mCSPC

Medicinrådet anbefaler ikke Zytiga (abirateron acetat) som mulig standardbehandling til nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft (mCSPC) med performance status 0-1.

Begrundelsen er, at rådet ikke finder, at der et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Zytiga sammenlignet med dansk standardbehandling, som er kemoterapibehandling med docetaxel. Meromkostningerne skyldes primært prisen på Zytiga.

Medicinrådet vurderer, at Zytiga til patienter med nydiagnosticeret højrisiko mCSPC med performance status 0-1 ikke giver nogen klinisk merværdi sammenlignet med docetaxel (meget lav evidenskvalitet). Medicinrådet vurderer dog, at Zytiga kan overvejes til patienter, som ikke er kandidater til docetaxel. Denne gruppe inkluderer patienter, som ikke tåler docetaxel, samt patienter med højrisiko lavvolumensygdom, som vurderes ikke at ville have gavn af docetaxel.

Cirka 500 af de årligt nydiagnosticerede prostatakræftpatienter vil have fjernmetastaser på diagnosetidspunktet. Heraf anslås det, at cirka 250 vil have højvolumen sygdom. Fem-årsoverlevelsen for denne patientgruppe er 25 procent.

I henhold til RADS-behandlingsvejledningen fra 2016 tilbydes disse patienter androgen deprivationsterapi (ADT) i kombination med docetaxel, såfremt de er i en god performance status (PS) 0-1 og har tilfredsstillende organfunktion. Det vurderes, at denne patientgruppe også vil være kandidater til behandling med Zytiga, da der er et væsentligt sammenfald mellem patienter med højvolumen sygdom og højrisiko sygdom.

Zytiga

Zytiga (abirateron acetat) gives sammen med prednison eller prednisolon og er godkendt til førstelinjebehandling af nydiagnosticerede patienter med højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft (mCSPC), som har påbegyndt androgen deprivationsterapi ADT inden for de sidste tre måneder. Zytiga er tilgængelig som 500 mg-tabletter til oral brug og administreres som en daglig dosis på to tabletter i kombination med prednison eller prednisolon i en dosis på fem mg dagligt. Behandling fortsættes indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift