Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræft dominerer stadig lægemiddeludviklingen

Kræft er stadig det sygdomsområde, hvor der blev godkendt flest nye lægemidler. I alt modtog 23 nye kræftlægemidler en positiv vurdering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i 2018, ud af samlet set 84 positive vurderinger.

EMA fremhæver i sin rapport Human medicines highligts 2018 blandt andet de første CAR T-cellebehandlinger Kymriah (tisagenlecleucel) og Yescarta (axicabtagene ciloleucel) til behandling af recidiverende eller refraktær B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL) eller diffust storcellet B-cellelymfom (DLCBL) som eksempler på lægemidler til avanceret behandling (ATMP'er), der repræsenterer en betydelig fremgang på deres terapeutiske områder. ATMP'er er lægemidler baseret på gener, celler eller væv, der tilbyder banebrydende nye muligheder for behandling af sygdomme. De er særligt vigtige for alvorlige, ubehandlede eller kroniske sygdomme, som konventionelle tilgange er utilstrækkelige over for.

Som et eksempel på et lægemiddel, der har fået en såkaldt betinget markedsføringstilladelse af EMA, fremhæves i rapporten Rubraca (rucaparib) til behandling af recidiveret eller progressiv æggestokkræft som. En betinget tilladelse gives til lægemidler, som omhandler et udækket medicinsk behov, og udstedes på grundlag af mindre fuldstændige kliniske data, end der normalt kræves. Til gengæld er firmaet underlagt specifikke forpligtelser til på et senere tidspunkt at generere komplette data om lægemidlet.

I alt gav EMA i 2018 84 positive vurderinger af lægemidler og fem negative vurderinger. 21 af vurderingerne handlede om såkaldt ’orphan medicines’ (lægemidler rettet mod sjældne sygdomme).

Efter kræft er infektioner det område, der blev godkendt flest lægemidler til i 2018 (i alt 11 lægemidler), efterfulgt af neurologi med 10 lægemidler og hæmatologi med ni lægemidler.

I 2017 godkendte EMA også 23 nye lægemidler til behandling af kræft, ud af samlet set 92 godkendelser. De 23 godkendelser gjorde også i 2017 kræftområdet til det område, hvor der blev godkendt flest nye lægemidler.

 

Kræftlægemidler godkendt i 2018:

 • Alunbrig
 • Apealea
 • Braftovi
 • Carmustine Obvius
 • Erleada
 • Gefitinib Mylan
 • Imfinzi
 • Kanjinti
 • Kymriah
 • Lenalidomide Accord
 • Mektovi
 • Nerlynx
 • Ogivri
 • Pelgraz
 • Pemetrexed Krka
 • Poteligeo
 • Rubraca
 • Trazimera
 • Udenyca
 • Verzenios
 • Vyxeos
 • Yescarta
 • Zirabev

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift