Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sådan klædes pårørende bedre på til at hjælpe kræftramte

Et spørgeskema og en særlig pårørendesamtale klæder pårørende bedre på til at hjælpe et kræftramt familiemedlem. Det viser en ny undersøgelse blandt pårørende på Herlev Hospital.

Spørgeskemaet er udviklet og afprøvet på Herlev Hospital med støtte fra blandt andet Knæk Cancer. I projektet deltog 199 pårørende til kræftpatienter. Halvdelen fik den almindelige indsats, der gives til pårørende, når de er med den kræftramte til konsultationer, behandlinger, mv. i ambulatoriet. Den anden halvdel fik en ekstra samtale med en sygeplejerske på baggrund af spørgeskemaet.

Forskerne målte de pårørendes tilfredshed i starten af projektet, samt efter samtalen med sygeplejersken.

Resultater fra undersøgelsen, som er publiceret i Journal of Supportive Care in Cancer viser, at brugen af spørgeskemaet og samtalen forbedrer de pårørendes oplevelse af mængden af information, kvaliteten af information og kommunikation, samt det at blive set og anerkendt som pårørende.

Ph.d. Line Lund, som har stået i spidsen for projektet, fremhæver, at der er tale om en ret simpel metode til at løse et stort problem. Mange pårørende føler sig nemlig ikke klædt på til opgaven med at hjælpe de kræftramte i hjemmet. De mangler grundlæggende viden om for eksempel kræftpatientens sygdom, behandling, og eventuelle bivirkninger.

"Selv om de pårørende er sygehusets forlængede arm i kræftbehandlingen, står de ofte lidt på sidelinjen og får ikke altid den information, de har brug for. De får måske ikke selv stillet de rigtige spørgsmål, og det er heller ikke sikkert, at de pårørende hører alting første gang. Der er derfor et stort behov for, at vi anerkender de pårørendes rolle og giver dem en hjælpende hånd," siger Line Lund på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

14 spørgsmål

Den nye metode har fået navnet HERMES (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More and Earlier information Supply’) og indebærer, at den pårørende får en særlig samtale med en sygeplejerske på baggrund af et spørgeskema, som skal afklare, hvad den pårørende savner at vide.

Spørgeskemaet indeholder disse 14 spørgsmål:

 • Savner du information om:hvordan sygehusvæsenet fungerer i forhold til behandling af kræft?
 • hvor lang tid man skal vente på forskellige tidspunkter i forløbet?
 • sygdommen og sygdomsforløbet?
 • behandlingen?
 • hvilke bivirkninger behandlingen kan give?
 • hvad man som pårørende skal holde øje med af symptomer og bivirkninger?
 • hvordan man bedst hjælper og støtter personen med kræft?
 • forventelige psykiske reaktioner hos en person med kræft?
 • ernæring?
 • motion?
 • hvordan man søger information på internettet (f.eks. på www.cancer.dk)?
 • hvem man som pårørende kan henvende sig til, hvis der opstår spørgsmål eller problemer?
 • rettigheder og muligheder for hjælp (f.eks. hjemmehjælp, psykolog, plejeorlov, forsikringer, mv.)?
 • hvor man som pårørende kan få hjælp?

I øjeblikket er Line Lund og hendes kolleger i dialog med Herlev Hospital om at videreudvikle metoden og få den i brug på flere afdelinger.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift