Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræfttilfælde stiger fortsat: Mest inden for tyktarms-, hud- og blærekræft

Antallet af kræftdiagnoser forventes at stige til 43.368 i 2019 og til 50.105 i 2029, viser en fremskrivning, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet, baseret på data hentet fra NORDCAN i perioden 2012 til 2016 samt befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik.

Det er en stigning på 15 procent. Den største procentvise stigning ses inden for tyktarms-, hud (anden hud, ikke modermærke) – og blærekræft, både blandt mænd og kvinder.

Årsagen til, at det er incidensen af disse tre kræftformer, som forventeligt vil stige mest de næste 10 år, er, at den fremskrevne incidens afhænger af kræftformernes aldersprofil, siger seniorstatistiker Gerda Engholm fra Kræftens Bekæmpelse. Hun står bag beregningerne.

"Hvis man betragter befolkningsfremskrivningen alene, og holder risikoen konstant, så er de aldersspecifikke rater for de forskellige kræftformer forklaring på incidensen af kræfttilfælde i 2029. Når den mest markante stigning ses inden for tyktarmskræft, hudkræft og blærekræft er det altså fordi, risikoen for at udvikle disse tre kræftsygdomme stiger betydeligt med alderen – risikoen er højest blandt de ældste aldersklasser, og det er de aldersklasser, der vil vokse mest de kommende 10 år," siger Gerda Engholm. 

Fremskrivningen viser, at der i 2029 vil være sket en stigning i antallet af mænd med hudkræft (anden hud, ikke modermærke) på 33 procent (fra 1.653 tilfælde i 2019 til 2.197 tilfælde i 2029). Blandt kvinder vil der være sket en stigning på 23 procent (fra 1.177 tilfælde i 2019 til 1.448 tilfælde i 2029). For kræft i blære og andre urinveje gælder det, at der i 2019 vil være sket en stigning på 22 procent blandt mænd (fra 1.755 tilfælde i 2019 til 2.141 tilfælde i 2019), mens stigningen blandt kvinder vil være på 17 procent (fra 600 tilfælde i 2019 til 699 tilfælde i 2029). Endelig vil antallet af tilfælde af tyktarmskræft i 2029 være steget med 21 procent blandt mænd (fra 1.905 tilfælde i 2019 til 2.301 tilfælde i 2019) og 18 procent blandt kvinder (fra 1.792 tilfælde i 2019 til 2.108 tilfælde i 2029).

Risiko-trenden påvirker fremskrivningen


Fremskrivningerne fremgår af publikationen ’Kræft i Danmark 2020’, som Kræftens Bekæmpelse netop har udgivet. De beregninger, der ligger til grund for fremskrivningerne i publikationen, har ikke inddraget trenden i risikoen for de forskellige kræftsygdomme som en variabel, men viser alene det forventede antal tilfælde som konsekvens af ændringen af befolkningssammensætningen over tid ved anvendelse af raterne for 2012 til 2016. Inddrages trenden i risikoen ændrer billedet sig.

"På vores hjemmeside findes de samme fremskrivninger, men i en udgave, hvor vi også har taget højde for trenden i risikoen. Og tallene er ikke de samme. F.eks. ses en meget lavere stigning i incidensen af lungekræft, hvilket jo skyldes, at – især mændene – er stoppet med at ryge," siger Gerda Engholm.

Af de udvidede fremskrivningstabeller fremgår det, at der forventes en stigning i antal lungekræfttilfælde på knap fire procent hos mænd og kvinder i 2029 mod en stigning på 12-14 procent, hvis man ser på befolkningsændring alene.   

"Det har ikke været muligt at foretage kvalificerede trend-beregninger inden for alle kræftformer. F.eks. kan vi ikke med sikkerhed sige, hvordan det vil komme til at påvirke incidensen af brystkræft, at man i perioden 2007 til 2009 indførte obligatoriske mammografiscreening i hele landet. På samme måde ved vi ikke med sikkerhed, hvad det vil betyde, at man har indført screening for tyk- og endetarmskræft. I de tilfælde, hvor der er usikkerhed, har vi alene lavet fremskrivninger baseret på befolkningsændring," siger Gerda Engholm.

Aldersprofilen for danske mænd for henholdsvis tyktarmskræft, hudkræft (anden hud, ikke modermærke) og kræft i blære og andre urinveje sammenlignet med aldersprofilen for alle kræftformer. Incidensen fra 2012-2016. Kilde: NORDCAN.

Aldersprofilen for danske kvinder for henholdsvis tyktarmskræft, hudkræft (anden hud, ikke modermærke) og kræft i blære og andre urinveje sammenlignet med aldersprofilen for alle kræftformer. Incidensen fra 2012-2016. Kilde: NORDCAN

 

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift