Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn af kræftramte klarer sig dårligere

Børn, hvis forældre bliver ramt af kræft, klarer sig dårligere i skolen og senere i deres liv end andre børn. Det viser et kohortestudie fra Københavns Universitet med data fra en million danskere.

Studiet er offentliggjort i Journal of Epidemiology & Community Health.

I studiet har forskerne ved kombineret brug af de danske helbreds- og sociale registre påvist at børn, hvis forældre har lidt af alvorlig kræft, mens barnet var mindreårig, klarer sig dårligere i folkeskolen, oftere ikke får uddannelse efter folkeskoleniveau og tjener mindre end børn, hvis forældre ikke har haft kræft.

Forskerne har brugt data fra alle børn, som blev født i Danmark fra 1978 til 1999 og deres forældre.  I alt har de undersøgt data fra omkring en million danskere. Her så forskerne, at det havde en indflydelse på de unges 9. klasses afgangseksamen fra folkeskolen og også senere i tilværelsen, hvis de i barndommen oplevede en forælder blive syg med kræft.

Ved 9. klasseseksamenen var gennemsnitskarakteren for de børn, der havde haft en alvorlig syg forælder, et kvart point lavere end for de resterende elever. Forskerne kunne også se en indflydelse på børnenes senere uddannelses- og indkomstniveau. Når de var blevet 30 år, var deres risiko for at være i den nederste del af indkomstspektret højere. De havde også en højere risiko, når man kiggede generelt på hele gruppen af børn, for ikke at få en uddannelse ud over den obligatoriske folkeskole.

Studiet viser, at hvis forælderen døde af sygdommen, eller hvis prognosen for at overleve var dårlig, var der en særlig forhøjet risiko hos børnene for blandt andet ikke at få en uddannelse. Derimod fandt forskerne ikke nogen sammenhæng, hvis forælderens prognose var god eller var i live på barnets 18-årsfødselsdag, i forhold til at få en uddannelse.

Forskerne har taget højde for forældrenes uddannelsesniveau og mener derfor, at det, at børn af kræftramte forældre klarer sig dårligere,  er et resultat af den belastning, som børnene har haft i deres barndom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift