- først med nyheder om medicin

Højdosis ifosfamid er det mest effektive kemo-regime mod fremskredent Ewing Sarkom

ASCO: Behandling med højdosis Holoxan (ifosfamid) giver den største overlevelsesgevinst hos patienter med behandlingsrefraktær eller recidiverende Ewing Sarkom (RR-ES) sammenlignet med de tre andre kemoterapeutiske behandlingsmuligheder, der hyppigst anvendes til patientgruppen.

Det viser rEEcur-studiet, som bliver præsenteret på Plenary Session søndag d. 5. juni på ASCO. De endelige data afslører, at RR-ES-patienter behandlet med højdosis ifosfamid (IFOS) havde en event-fri overlevelse (EFS), der var to måneder længere end de patienter, der havde fået det næstbedste kemo-regime (5,7 måneder versus 3,7 måneder). rEEcur er det første randomiserede studie, der har sammenlignet effekten af de forskellige kemoterapeutiske regimer, der hyppigst anvendes til behandling af RR-ES. Aktuelt er behandlingen af RR-ES i Danmark – og alle andre steder i verden – baseret på mindre kohortestudier og opgørelser.

”Disse data, der viser effekten af ifosfamid på den samlede overlevelse hos patienter med RR-ES, er potentielt praksisændrende. Forud for studiet har vi ikke haft adgang til en direkte sammenligning af de mest anvendte regimer, der kunne guide vores behandlingsvalg. Resultaterne fra rEEcur kan støtte læger i at tale med patienter og familie om muligheden for respons, overlevelse og toxicitet ved de enkelte RR-ES-behandlingsregimer baseret på objektive, randomiserede data,” udtaler læge Vicki L. Keedy, ASCO-ekspert i sarkomer, i en artikel publiceret på ASCO’s hjemmeside.

I abstractet konkluderer forskerne, at man bør overveje at anvende højdosis ifosfamid (IFOS) som komparator i fremtidige randomiserede fase 2/3-studier i RR-ES i de tilfælde, hvor kombination med ifosfamid er et oplagt valg.

To arme udgik undervejs

Studiet har inkluderet 451 RR-ES-patienter i alderen fire til 50 år fra december 2014 til august 2021. 18 procent af patienterne havde behandlingsrefraktær sygdom, 66 procent havde fået første deres recidiv, mens de sidste 17 procent havde haft flere tilbagefald. For 70 procent af patienterne galt det, at sarkomet initialt var opstået i knoglerne. Patienterne blev randomiseret til topotecan og cyklofosfamid (TC) (n=163), irinotecan og temolozomid (IT) (n=127), gemcitabin og docetaxel (GD) (n=72) eller højdosis IFOS (n=83). TC, IT, GD og IFOS var de mest anvendte kemo-regimer til RR-ES i Europa på det tidspunkt, hvor studiet blev igangsat. Studiets primære endepunkt var EFS, mens de sekundære endepunkter inkluderede samlet overlevelse (OS), toxicitet og livskvalitet (QoL).

Studiet har gjort brug af en sandsynlighedsbaseret Bayesian-tilgang til at foretage multiple parvise sammenligninger mellem de fire kemoterapeutiske regimer. Den første og anden interimanalyse af data fra rEEcur viste, at de patienter, som fik GD og IT, havde en markant dårligere objektiv respons (OR) og EFS end patienterne i de resterende to arme, hvorfor rekrutteringen til GD- og IT-armene haltede. Af den grund blev den endelige ITT-analyse foretaget på data fra TC og IFOS-armen.    

Fortsætter med at rekruttere

Analyser af data viser, at behandling med højdosis IFOS forlængede den mediane EFS med 5,7 måneder (95% CI, 3.8-7.0), mens TC forlængede EFS med 3,7 måneder (95% CI, 2.1-6.2). Den samlede overlevelse (OS) var 16,8 måneder for IFOS og 10,4 måneder for TC. En endnu større EFS- og OS-gevinst for IFOS blev observeret for patienter på 14 år og yngre.   

Patienter behandlet med IFOS fik flere hjerne- og leverbivirkninger end patienterne i TC-armen, mens forekomsten af andre bivirkninger var sammenlignelig de to arme imellem. QoL-scoren faldt ud til fordel for IFOS blandt børn, mens det ikke var tilfældet blandt de voksne patienter.  

rEEcur fortsætter med at rekruttere patienter til IFOS-armen. Studiet har fået tilføjet en femte arm, der tester kombinationsbehandling med carboplatin og etoposid, og investigatorerne planlægger at tilføje endnu en arm, som skal undersøge et targeteret lægemiddel senere i år.