For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Projekt om målrettet behandling af nye indikationer modtager millionstøtte

Projektet ProTarget har modtaget 1,5 mio. kr. fra Knæk Cancer puljen Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.

Formålet med ProTarget er at systematisere off-labelbehandlingen med målrettede kræftlægemidler og derigennem finde ud af, om nogle af de målrettede lægemidler, som er godkendt til en bestemt kræftsygdom, også virker på patienter med en anden kræftdiagnose.

ProTarget-projektet, der har klinikchef på Rigshospitalets onkologiske afdeling Ulrik Lassen som principal investigator, skal samle alle de off-labelbehandlinger i landet, hvor der gives et markedsført lægemiddel til en kræftsygdom på baggrund af en genomisk test. Lægemidlerne gives til patienter, hvor der ikke allerede er lægemiddelforsøg i gang til den pågældende indikation, og lægemiddelvirksomheder bag de pågældende lægemidler sponserer dem til forsøget.

Rent praktisk fungerer ProTarget-studiet på den måde, at patienter, som har en bestemt mutation, der findes et markedsført lægemiddel imod til en anden indikation, starter behandling med det pågældende lægemiddel. På den måde åbnes der en arm i studiet. Hvis en ud af otte patienter af samme type responderer på behandlingen, det vil sige enten har svind af sygdommen eller stabil sygdom i 16 uger, kører armen videre. Så inkluderes yderligere 24 patienter, og hvis der ud af dem er fem, som responderer, går man videre med det og arbejder på, at lægemidlet bliver godkendt nationalt til denne indikation.

Hvis der ikke er nok patienter, der responderer på behandlingen, lukker armen, og der behandles ikke flere patienter af den type med den behandling i Danmark.

De patienter, som kommer til at indgå i ProTarget-studiet, er patienter med avancerede solide tumorer, myelomatose og B-celle non-Hodgkin lymfom.

Udover at bidrage til lignende internationale initiativer, bidrager ProTarget også med unikke data om helgenomsekventering af alle patienter før og efter behandling med målrettede lægemidler. Dette foregår aktuelt ikke andre steder i samme skala, og kan give vigtig viden om, hvorfor et lægemiddel virker blandt nogle patienter, og særligt hvorfor det ikke virker på andre. Samtidig indsamles der patientrapportede data (PRO) om blandt andet bivirkninger og senfølger.

Projektet forankres i mangeårigt, tæt nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder samt det nationale samarbejde om bioinformatik og gensekventering under det Nationale Genom Centers to centre for helgenomsekventering, Genomisk Medicin på Rigshospitalet og Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. 

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift