Projekt om målrettet behandling af nye indikationer modtager millionstøtte

Projektet ProTarget har modtaget 1,5 mio. kr. fra Knæk Cancer puljen Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.

Formålet med ProTarget er at systematisere off-labelbehandlingen med målrettede kræftlægemidler og derigennem finde ud af, om nogle af de målrettede lægemidler, som er godkendt til en bestemt kræftsygdom, også virker på patienter med en anden kræftdiagnose.

ProTarget-projektet, der har klinikchef på Rigshospitalets onkologiske afdeling Ulrik Lassen som principal investigator, skal samle alle de off-labelbehandlinger i landet, hvor der gives et markedsført lægemiddel til en kræftsygdom på baggrund af en genomisk test. Lægemidlerne gives til patienter, hvor der ikke allerede er lægemiddelforsøg i gang til den pågældende indikation, og lægemiddelvirksomheder bag de pågældende lægemidler sponserer dem til forsøget.

Rent praktisk fungerer ProTarget-studiet på den måde, at patienter, som har en bestemt mutation, der findes et markedsført lægemiddel imod til en anden indikation, starter behandling med det pågældende lægemiddel. På den måde åbnes der en arm i studiet. Hvis en ud af otte patienter af samme type responderer på behandlingen, det vil sige enten har svind af sygdommen eller stabil sygdom i 16 uger, kører armen videre. Så inkluderes yderligere 24 patienter, og hvis der ud af dem er fem, som responderer, går man videre med det og arbejder på, at lægemidlet bliver godkendt nationalt til denne indikation.

Hvis der ikke er nok patienter, der responderer på behandlingen, lukker armen, og der behandles ikke flere patienter af den type med den behandling i Danmark.

De patienter, som kommer til at indgå i ProTarget-studiet, er patienter med avancerede solide tumorer, myelomatose og B-celle non-Hodgkin lymfom.

Udover at bidrage til lignende internationale initiativer, bidrager ProTarget også med unikke data om helgenomsekventering af alle patienter før og efter behandling med målrettede lægemidler. Dette foregår aktuelt ikke andre steder i samme skala, og kan give vigtig viden om, hvorfor et lægemiddel virker blandt nogle patienter, og særligt hvorfor det ikke virker på andre. Samtidig indsamles der patientrapportede data (PRO) om blandt andet bivirkninger og senfølger.

Projektet forankres i mangeårigt, tæt nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder samt det nationale samarbejde om bioinformatik og gensekventering under det Nationale Genom Centers to centre for helgenomsekventering, Genomisk Medicin på Rigshospitalet og Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.