Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

HPV catch-upprogram for drenge er skudt i gang

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge og unge mænd, der er tiltrukket af mænd, trådte i kraft 1. februar. Tilbuddet er midlertidigt og gælder til 31. december 2021. 

Tilbuddet om catch-up HPV-vaccination omfatter drenge født i perioden 2006 til 30. juni 2007. Det supplerer det generelle og permanente HPV-vaccinationsprogram, som gælder for drenge, der er født den 1. juli 2007 eller senere

Tilbuddet omfatter også unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke er fyldt 26 år før 1. januar 2020. Tilbuddet gælder således mænd, der er tiltrukket af mænd og er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003.

Tilbuddet frafalder, når personen fylder 26 år.

Drenge, der er under 15 år ved første vaccination, vaccineres med Gardasil 9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, snarest muligt efter tilbuddets ikrafttræden og anden vaccination ikke tidligere end fem måneder efter første vaccination. Vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Drenge, der er 15 år og derover ved første vaccination, skal have tre doser måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem første og anden vaccine er én måned og mellem anden og tredje vaccine tre måneder. Alle tre vacciner skal så vidt muligt gives inden for ét år. Hvis der går længere tid end anbefalet skal man have næste vaccine hurtigst muligt. Der begyndes aldrig forfra.

Det anbefales at drenge, som har et svækket immunforsvar på vaccinationstidspunktet, får tre doser, dvs. samme vaccinationsserie som for personer, der er 15 år eller derover.

Drenge, som er begyndt med Gardasil eller Cervarix, kan færdigvaccineres med Gardasil 9.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift