Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Undersøgelse bekræfter strategi for HPV-positiv kræft i mundsvælget

ESMO2018: Patienter med human papillomavirus (HPV)-positiv kræft i mundsvælget bør modtage kemoterapi (cisplatin) og strålebehandling og ikke EGRF-hæmmeren Erbitux (cetuximab) og strålebehandling.

Det viser et studie, som blev præsenteret på mandagens Presidential Symposium på ESMO 2018.

Studiets konklusion er ikke overraskende, men værdifuld, fordi den bekræfter den nuværende strategi, mener overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen.

”Det bekræfter det, vi har haft på fornemmelsen i lang tid, nemlig at cisplatin bør være standardbehandling. Det er rart at vide. Det andet, man kunne se ud af studiet, er, at der er nogenlunde ligeværdig toksicitet. Tidligere har man tænkt, at hvis nogen ikke kunne tåle cisplatin, kunne man vælge at give dem Erbitux, fordi det også er dokumenteret effektivt. Men nu viser det her studie, at graden af toksicitet er nogenlunde den samme. Det bekræfter os i, at hvis man skal give systemisk behandling under strålebehandling, skal det være cisplatin,” siger Claus Andrup Kristensen.

Han tilføjer, at i tilfælde af f.eks. nedsat nyrefunktion med særlig risiko for yderligere nyreskade ved cisplatinbehandling kan Erbitux fortsat være et godt behandlingsvalg.

Undersøgelsen har sammenlignet bivirkninger og overlevelse ved de to behandlinger hos 334 patienter med HPV-positiv halskræft indskrevet fra 32 centre i Storbritannien, Irland og Holland. Patienterne blev tilfældigt fordelt til strålebehandling og enten cisplatin eller Erbitux. Otte ud af ti patienter var mænd, og gennemsnitsalderen var 57 år.

I løbet af de to år, studiet varede, vendte kræften tilbage i ti personer, og seks døde på cisplatin sammenlignet med 29 tilbagefald og 20 dødsfald med Erbitux. Patienter på cisplatin havde en signifikant højere to-års samlet overlevelse (97,5 procent) end dem på Erbitux (89,4 procent)

Kræft var mere end tre gange så tilbøjelig til at vende tilbage efter to år ved behandling med Erbitux sammenlignet med cisplatin, med tilbagefaldsrater på hhv. 16,1 procent og 6,0 procent.

Der var ingen forskelle grupperne imellem med hensyn til det samlede antal bivirkninger, eller med hensyn til akutte eller sene alvorlige (grad 3-5) bivirkninger, inklusiv tør mund og synkebesvær. Der var dog væsentligt flere alvorlige bivirkninger, som f.eks. nyre- og hæmatologiske problemer, ved cisplatin end ved Erbitux.

Resultaterne er i overensstemmelse med foreløbige fund af US National Cancer Institute's RTOG 1016-forsøg, som forventes at rapportere data denne måned, påpeger Branislav Bystricky fra Universitetshospitalet Trenčín i Slovakiet, som kommenterer på studiet for ESMO.

”Vi har nu to undersøgelser, der viser, at disse patienter ikke skal gives Erbitux. Fremtidig forskning bør undersøge, om gentestning for KRAS-variant kan udpege den gruppe af patienter, der vil få gavn af Erbitux-behandling med stråling,” siger Branislav Bystricky.

Kræft i mundsvælget

Kræft i mundsvælget er generelt stigende i vestlige lande. Eksempelvis var forekomsten i Storbritannien uændret i perioden 1970-1995, men blev fordoblet fra 1996 til 2006, og igen fordoblet fra 2006 til 2010. Stigningen skyldes primært infektion med HPV, mens halskræft tidligere blev forårsaget af rygning og alkohol og typisk ramte 65-70-årige mænd. I dag er HPV hovedårsagen til kræft i mundsvælget.

HPV-positiv kræft i mundsvælget responderer godt på en kombination af cisplatin-kemoterapi og strålebehandling, og langt de fleste af patienterne helbredes, men behandlingen forårsager livslange bivirkninger, herunder tør mund, synkevanskeligheder og tab af smagssans. Patienter, der anses for ude af stand til at tolerere kemoterapi, f.eks. på grund af dårlig nyrefunktion modtager EGFR-hæmmeren Erbitux og strålebehandling.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift