KRIS afviser TAS-102 til tarmkræft

Lægemidlet TAS-102 (Lonsurf) skal ikke tages i national brug til sidstelinjebehandling af tarmkræft. Det har Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, besluttet, fortæller KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

”Det ser ud som om, at cirka halvdelen af patienterne progredierer ved omkring to måneder, og dermed ser det ikke ud som om, at TAS-102 er bedre end placebo,” siger Steen Werner Hansen.

Ansøgningen om national ibrugtagning af TAS-102 til behandling af tarmkræft blev behandlet på seneste møde i KRIS 14. juni. Beslutningen er i øjeblikket i høring, og svaret fra ansøgere og firmaet vil bliver behandlet i løbet af august måned.

TAS-102 er en tabletbehandling, der kombinerer nukleosid-analogen trifluridin og thymidinfosforylase-hæmmeren tipiracil hydrochlorid. Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, godkendte i april måned TAS-102 til behandling af patienter med fremskreden, metastatisk tarmkræft.