Praksisændrende nyheder fra europæisk mave-tarmkræft-kongres

ESMO’s 20. verdenskongres for mave-tarmkræft bød på store nyheder inden for både metastatisk mavekræft, kræft i bugspytkirtlen og metastatisk kolorektalkræft.

De studier, som ESMO World Congress om Gastrointestinal Cancer selv fremhæver som praksisændrende, er:

- Resultater for samlet overlevelse fra fase III-undersøgelsen TAGS (https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_5/mdy208.001/5043314?searchresult=1) af Lonsurf (trifluridin/tipiracil) hos patienter med metastatisk mavekræft. Her viste dataene en klinisk meningsfuld og statistisk signifikant forbedring i samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse ved behandling med Lonsurf sammenlignet med placebo i stærkt forbehandlet metastatisk mavekræft, med en forudsigelig og håndterbar sikkerhedsprofil.

- Resultater fra PRODIGE 24/CCTG PA.6 (https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_5/mdy151.155/5039362?searchresult=1), som viser, at adjuverende kemoterapi med mFOLFIRINOX er overlegen i forhold til gemcitabin efter kræftresektion i bugspytkirtlen. Behandlingen bør, ifølge ESMO, nu betragtes som en ny standardbehandling efter bugspytkirtelkræft-resektion hos patienter med god performance status.

- Endelig analyse fra det prospektive, observationelle studie CORRELATE (https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_5/mdy149.011/5039262?searchresult=1). I dette ’real world’-studie blev sikkerhed og effektivitet af Stivarga (regorafenib) til behandling af metastatisk kolorektalkræft evalueret i klinisk praksis. Selvom startdosis af Stivarga for næsten af halvdelen af ​​patienterne var mindre end den godkendte daglige dosis på 160 mg, svarede den gennemsnitlige overlevelse og den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse til det, der blev observeret i kliniske fase III- forsøg.

- Opdaterede resultater fra BEACON CRC Study Safety Lead-In (https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_5/mdy149.026/5039436?searchresult=1). BEACON CRC er et igangværende fase III-forsøg til vurdering af BRAF-hæmmeren encorafenib, MEK-hæmmeren binimetinib og anti-EGFR-antistoffet cetuximab sammenlignet med en kontrolarm (irinotecan/cetuximab eller FOLFIRI/cetuximab) efter en-to tidligere regimer hos patienter med BRAFV600E-mutationspositiv metastatisk kolorektalkræft. I sikkerhedsindførelsen blev CETUX triplet-kombination tolereret godt, med alvorlige bivirkninger, der var i overensstemmelse med de kendte toksiciteter for BRAF-, MEK- og EGFR-hæmmere. Effektivitetsresultaterne viste betydelige forbedringer i forhold til historiske data hos patienter med BRAFV600E-positiv metastatisk kolorektalkræft med en progressionsfri overlevelse, der oversteg den samlede overlevelse, der er opnået med de nuværende standardbehandlinger.

Forskning fra årets ESMO World Congress om Gastrointestinal Cancer er offentliggjort i et særligt tillæg af Annals of Oncology: https://academic.oup.com/annonc/issue/29/suppl_5

Kongressen samlede i år næsten 3.500 deltagere fra 90 lande. De ti lande med de fleste delegerede var Spanien, Frankrig, Schweiz, Italien, USA, Argentina, Belgien, Tyskland, Polen og Japan. Mere end 400 abstracts var blevet udvalgt til præsentation af det videnskabelige udvalg, 340 til poster-præsentation og 19 til Oral Sessions.

ESMO World Congress om Gastrointestinal Cancer, der oprindeligt blev kaldt ’ Perspectives in Colorectal Cancer’, begyndte i Genève i 1999 med godt 100 deltagere. Mødet blev senere udvidet til at omfatte kræftformer langs mave-tarmkanalen og blev ved en aftale med ESMO i 2006 til ESMO World Congress On Gastrointestinal Cancer.

Den næste kongres finder sted 3.-6. juli 2019 i Barcelona.