Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere kræftpatienter kan være døde med covid-19 end registreret

Kræftpatienter med bekræftet covid-19 og patienter med stærke covid-19-lungesymptomer har næsten samme høje dødsrate efter 25 dage, men kun få bliver testet positive med RT-PCR-test baseret på prøver fra næsesvælgrum, viser et fransk studie.

Forskerholdet vurderer på den baggrund, at der er en betydelig underdiagnosticering af covid-19, og at epidemien kan være årsag til flere dødsfald blandt kræftpatienter end registreret. 

”Observationerne antyder kraftigt en underdiagnosticering af covid-19 i denne population af kræftpatienter og en […] undervurdering af SARS-COV-2 som dødsårsag blandt kræftpatienter”, skriver forfatterne i forskningsartiklen og fortsætter: 

”Håndtering af kræftpatienter med feber og respirationssymptomer i denne epidemiske periode bør derfor ske med særlig omhyggelighed, selv i fravær af positiv SARS-COV-2-test.” 

Negativ test kræver flere omprøver

På Hvidovre Hospital har man for længst erfaret, at det er vigtigt at blive ved med at teste patienter med tydelige symptomer på covid-19, men hvor testen gentagende gange giver negative svar.

”Man skal ikke tro på en negativ test, hvis alt andet peger på en positiv test,” siger Thomas Benfield, professor i infektionsmedicin og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. 

Det er dog ikke testen, men prøvematerialet fra svælget eller næsesvælgrum, der giver usikkerheden.

”Den falsk negative rate ligger et sted mellem 10 og 60 procent afhængig af teknikken hos dem, der har taget prøvematerialet,” siger Thomas Benfield.

Forskere: Covid-19-behandling bør testes på kræftpatienter

Diagnosen stilles på baggrund  af en positiv test, men for at undgå at sårbare kræftpatienter går med covid-19 ubehandlet, før testen giver positivt svar, anbefaler forskerne bag det nye studie, at “[S]pecifikke behandlingsprocedurer udvikles for at forbedre covid-19-[kræft]patientens overlevelse, f.eks. bør anti-interleukin-6 antistoffer, chlorokinanaloger, remdesivir undersøges i en SARS-COV-2-negativ kræftpatientpopulation med alvorlige symptomer, der tyder på covid-19.”

Præparatet remdesivir er allerede blevet godkendt som behandling mod covid-19 i Danmark, og hvis patienten er syg nok, men der ikke foreligger en positiv test, vil man nok overveje at starte behandlingen alligevel. 

”Vi vil nok sætte i behandling nu på mistanken, og hvis testen er negativ, må vi overveje om behandlingen skal fortsætte. Det er en mere svækket gruppe, som man skal tage hånd om,” siger Thomas Benfield.

Covid-19-dødsraten ikke usædvanlig høj blandt kræftpatienter

I den nye analyse ligger dødsraten oppe omkring de 20 procent efter 25 dage blandt indlagte kræftpatienter med både diagnosticeret covid-19 eller stærk mistanke om covid-19. Det tal er faktisk ikke alarmerende højt, vurderer Thomas Benfield.

”Vi har en dødsrate på 25 procent blandt vores indlagte covid-19-patienter efter 30 dage cirka, så det ser ikke ud til, ud fra denne undersøgelse, at kræftpatienter er ramt hårdere.”

Han er generelt ikke specielt imponeret over det franske forskerholds nye studie, men slår fast, at kræftpatienter selvfølgelig er en sårbargruppe overfor covid-19.

”Det er en sårbar gruppe, fordi kræftpatienter typisk er ældre og har flere sygdomme, og det ved vi svækker dem. Nogle hæmatologiske kræftformer øger også mortaliteten ved covid-19,” siger Thomas Benfield og henviser til et studie i The Lancet, som peger på, at forudgående behandling med kemoterapi ikke gør kræftpatienter mere sårbare i tilfælde af covid-19-infektion, men dødsraten er drevet af alder og komorbiditet.

Tydelige COVID-19-symptomer koblet med høj dødelighed

I analysen, udgivet i European Journal of Cancer, indgik 302 kræftpatienter mistænkt for covid-19-infektion og indlagt på Comprehensive Cancer Center i Lyon, Frankrig, mellem marts og april 2020 med symptomer som feber, tør hoste, dyspnø, dysgeusia, anosmia, diarré.

Kun 18,2 procent var blevet testet positive for covid-19 med RT-PCR-test baseret på næsesvælgrum-prøver (nasopharynx).

Ved medianopfølgningen, 25 dage efter de første symptomer viste sig, var mortaliteten hos RT-PCR-positive og RT-PCR-negative patienter henholdsvis 21 procent og 10 procent.

Men når forskerne isolerede de kræftpatienter med luftvejssymptomer og/eller covid-19-lignende lungebetændelse, påvist med CT-scanning, havde patienter med positiv og negativ RT-PCR-test næsten samme dødelighed på henholdsvis 18,4 procent og 19,7 procent ved dag 25. 

Især patienter med metastatisk sygdom er udsat

38 procent af patienterne, der var testet negative, havde luftvejssymptomer, og 20 procent ​​havde CT-scanninger, der tydede på covid-19-lungebetændelse.

Størstedelen (80 procent) af de døde patienter havde metastatisk sygdom, og der var ingen sammenhæng mellem dødelighedsrisiko og faktorer som kropsmasseindeks, histologi, rygevirksomhed, komorbiditet og modtagelse af kræftbehandling i måneden før indlæggelse.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.