Færre patienter venter på behandling mod bugspytkirtelkræft

Kun en enkelt patient med bugspytkirtelkræft accepterede at vente længere end 14 dage for at få behandling på sit primære sygehus frem for at blive tilbudt behandling i en anden region. Det viser regionernes opgørelse for december 2018. Dermed fortsætter den positive udvikling på området.

Patienten kom fra Region Midtjylland, og vedkommende ventede en dag længere, end de maksimale ventetider for kræftsygdom tillader.

Region Hovedstaden havde for anden måned i træk ingen patienter, der ventede for længe. Det er en positiv udvikling, efter at regionen i en længere periode har haft udfordringer med at have kapacitet nok på operationsgangen. Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden har i den periode holdt møder om udfordringerne i regionen. På det sidste møde i starten af januar viste regionen, at kapaciteten på operationsgangen nu er øget, og som følge heraf er ventetiden for patienterne faldet. På mødet blev det også aftalt, at Sundhedsstyrelsen fortsat skal følge udviklingen i regionen.

”Det er en rigtig positiv udvikling, der er nu på bugspytkirtelkræftområdet. Vi har fra Sundhedsstyrelsens side fokus på, at udviklingen fortsætter i den rigtige retning over hele landet, da vi vil være sikre på, at alle patienter med kræft får samme muligheder for at blive behandlet til tiden”, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeren indførte fra den 1. december 2017, at regionerne skal supplere indberetningerne om overtrædelse af de maksimale ventetider med oplysninger om, hvorvidt de har patienter, der har valgt at vente længere, end de maksimale ventetider foreskriver. Disse indberetninger skal ske for udvalgte kræftformer. Modsat indberetningerne om de maksimale ventetider er der ikke tale om lovoverskridelser ved de supplerende indberetninger.

I september 2018 blev ordningen ændret, så regionerne kun skulle indberette data vedrørende patienter, der var henvist til operation for bugspytkirtelkræft. Sundhedsstyrelsen vil vurdere udviklingen i de supplerende indberetninger for den yderligere forlængede periode.