Opmuntrende data for KRAS G12C-hæmmer mod bugspytkirtelkræft

Tabletbehandlingen Lumykras (sotorasib) giver klinisk meningsfuld antikræft-aktivitet og tåles godt af patienter med stærkt forbehandlet KRAS G12C-muteret fremskreden bugspytkirtelkræft.

Det viser nye data fra fase I/II-studiet CodeBreaK100, der betegnes som opmuntrende for patientgruppen, som generelt har begrænsede behandlingsmuligheder og dårlig prognose.

Resultaterne fra CodeBreaK100, som blev præsenteret på februarudgaven af ASCO Plenary Series, viser, at 21 procent af 38 evaluerbare patienter havde et bekræftet delvist respons, og 84 procent viste sygdomskontrol. De 38 patienter var i gennemsnit 65 år og overvejende mænd (76 procent). Alle havde stadium IV sygdom ved indskrivning i forsøget. Deltagerne fik sotorasib 960 mg én gang dagligt i gennemsnitligt 4,1 måneder og blev fulgt i gennemsnitligt 16,8 måneder.

Blandt de otte personer med et objektivt respons var den gennemsnitlige ​​responsvarighed 5,7 måneder. Den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) var 4,0 måneder, og den gennemsnitlige samlede overlevelse (OS) 6,9 ​​måneder.

Den forventede overlevelse ved nydiagnosticeret metastatisk bugspytkirtelkræft er seks 12 måneder, og når en person har oplevet sygdomsprogression på første- og andenlinje-kemoterapi, er overlevelsen normalt mindre end seks måneder. I lyset af dette er en gennemsnitlig samlet overlevelse på syv måneder et meget meningsfuldt resultat ved tredjelinjebehandling af bugspytkirtelkræft, påpegede ’disuccant’ under Plenary Series-programmet E. Gabriela Chiorean fra University of Washington, Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA.

Ud over en opmuntrende antikræft-aktivitet og bekvemmeligheden ved, at sotorasib er en tabletbehandling, viser resultaterne fra CodeBreaK100 også, at sotorasib har en gunstig tolerabilitet. Behandlingsrelaterede bivirkninger af en hvilken som helst grad forekom hos 42 procent af deltagerne i studiet, mens grad 3/4 behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 16 procent. De mest almindelige bivirkninger var diarré, træthed og forhøjede leverenzymer. Ingen ophørte med Lumakras-behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger.

Kombineres med andre lægemidler

Udover data for sotorasib blev der på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2022 rapporteret gunstige resultater fra fase I/II-studiet KRYSTAL-1, der undersøger adagrasib, som er et andet lille molekyle rettet mod KRAS G12C. Her viste resultaterne, at adagrasib monoterapi gav delvist respons hos halvdelen af 10 evaluerbare patienter med bugspytkirtelkræft, mens midlet havde en sygdomsbekæmpelsesrates på 100 procent hos disse patienter.

Selvom aktiviteten observeret med KRAS G12C-hæmmere virker opmuntrende, kan disse midler miste effektivitet på grund af fremkomsten af ​​sekundære mutationer og aktiveringen af ​​parallelle signalveje, der bibringer erhvervet resistens. Derfor er det nødvendigt med robuste, langsigtede data for fordelene ved at behandle med KRAS G12C-målrettede lægemidler, påpeger E. Gabriela Chiorean.

CodeBreaK 101-studiet undersøger i øjeblikket sotorasib i kombination med en række andre behandlinger hos patienter med fremskredne solide KRAS G12C-positive tumorer, herunder lægemidler rettet mod PD-1 (AMG 404), SHP2 (RMC-4630, TNO155), CDK 4/6 (palbociclib) og mTOR (everolimus).

Sotorasib blev som den første KRAS G12C-hæmmer godkendt i USA i juni 2021 til patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har modtaget mindst en tidligere systemisk behandling. Siden da er lægemidlet undersøgt i andre KRAS G12C-positive sygdomme, herunder bugspytkirtelkræft.