Første KRAS-hæmmer godkendt i USA mod avanceret ikke-småcellet lungekræft

KRAS-hæmmeren Lumakras (sotorasib) er godkendt mod tidligere behandlet lokal-avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS G12C-mutation.

Det er første gang et KRAS-hæmmende lægemiddel er blevet godkendt. Det sker til dels på baggrund af resultater fra fase I/II-studiet CodeBreak100, hvortil der blev fremlagt overlevelsesresultater under ASCO 2021 i starten af juni. 

Sotorasib har modtaget accelereret godkendelse baseret på den samlede responsrate (ORR) og varighed af respons (DoR) i CodeBreak100. Fortsat godkendelse af denne indikation er betinget af verifikation og beskrivelse af klinisk fordel i et eller flere forsøg, skriver selskabet AMGEN.

CodeBreaK 100 er det hidtil største kliniske forsøg udelukkende for patienter med KRAS G12C-mutation. Forsøget viste gunstig effektivitet og tolerabilitet hos 124 patienter med KRAS G12C-mutationspositiv NSCLC, der havde sygdomsprogression efter at have modtaget en immunterapi og/eller kemoterapi.

I studiet viste 960 mg sotorasib administreret oralt en gang dagligt en ORR (en andel af patienter med ≥ 30 procent fald i tumor) på 36 procent (95% CI: 28-45) med 81 procent (95% CI: 73 -87) af patienter, der opnår sygdomskontrol (procentdel af patienter, der har opnået fuldstændig respons, delvis respons og stabil sygdom i mere end tre måneder). Median DoR var 10 måneder.

De mest almindelige bivirkninger (≥ 20%) var diarré, muskuloskeletale smerter, kvalme, træthed, hepatotoksicitet og hoste. Bivirkninger, der resulterede i permanent seponering af LUMAKRAS, forekom hos ni procent af patienterne.  

"Sotorasib repræsenterer et stort fremskridt inden for onkologi og ændrer behandlingsparadigmet for patienter med KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft," udtaler Bob T. Li til FDA. Han er Ph.D., MPH og seniorforsker ved Memorial Sloan Kettering Cancer Centrum. 

"Patienter med ikke-småcellet lungekræft, der er kommet videre end førstelinjebehandling, har en dårlig prognose og har begrænsede behandlingsmuligheder til rådighed. Sotorasib leverer en ny mulighed for disse patienter, og det er den første KRAS-målrettede behandling, der er godkendt efter næsten fire årtier med forskning (på området, red.)."  

KRAS G12C er en af ​​de mest udbredte drivermutationer i NSCLC, med ca. 13 procent af patienterne med ikke-pladecelle NSCLC i USA med KRAS G12C-mutation.