Parasit har potentiale inden for immunterapi

En parasit, der er kendt for at forårsage problemer hos gravide og immunkompromitterede patienter, kan potentielt bruges i behandlingen af forskellige typer kræfttumorer.

Det antyder ny forskning., der er offentliggjort i Journal for ImmunoTherapy Cancer, og som viser, at parasitten Toxoplasma gondii, der er blevet rapporteret i næsten en tredjedel af verdens befolkning, er i stand til at gøre ’kolde’ tumorer (tumorer, der sandsynligvis ikke vil udløse en stærk immunreaktion fra kroppen) følsomme over for behandling med immune checkpoint-hæmmere. Forskerne bag undersøgelsen mener, at deres fund kan have betydning for mange typer kræft.

I studiet byggede forskerne først en Toxoplasma gondii-mutantstamme med en begrænset evne til at vokse i dyrkede celler eller til at forårsage sygdom hos mus, men som samtidig var i stand til at manipulere værtens immunsystem. Her viste de, at direkte injektion med den mutante parasit i solide tumorer gav inflammatoriske reaktioner i de injicerede tumorer, men også i tumorer, der var placeret et fjerntliggende sted i musekroppen. De viste også, at denne behandlingstilgang gjorde tumorer mere lydhøre over for behandling med immune checkpoint-hæmmere. Denne dobbelte behandling forlængede signifikant overlevelsen hos ​​mus og reducerede tumorvækst i musemodeller af modermærkekræft, lungekræft og tyktarmskræft.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at den markante reduktion i tumorstørrelse og den betydelige forbedring i overlevelsen hos ​​mus, der modtog den nye kombinationsbehandling, er lovende, men bør fortolkes med forsigtighed, da der er behov for yderligere forskning.