Medicinrådet anbefaler ikke Pemazyre mod galdevejskræft

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale Pemazyre (pemigatinib) som mulig andenlinjebehandling af patienter med lokalavanceret eller metastatisk kræft i galdevejene og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Beslutningen blev truffet på et møde i rådet 24. november til trods for at det er sandsynligt, at behandling med lægemidlet for nogle patienter vil medføre, at der vil gå længere tid, før deres sygdom forværres.

Medicinrådet skriver i sin anbefaling, at Pemazyre kan være et bedre behandlingsalternativ end nuværende understøttende behandling til patienter med performancestatus 0 og 1. Data indikerer nemlig, at behandling med Pemazyre kan medføre, at patienternes kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, før deres kræftsygdom forværres. Samtidig forventes det, at de symptomer, patienterne oplever under den understøttende behandling, udskydes ved respons på Pemazyre.

Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af Pemazyre med den behandling, man bruger i dag, er dog meget lav, da effekten af Pemazyre kun er undersøgt i ét mindre ikke-kontrolleret studie. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen, skriver Medicinrådet i anbefalingen.

Fordi det nuværende datagrundlag er for usikkert til at vurdere, i hvor høj grad behandling med Pemazyre betyder, at patienterne lever længere, vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til lægemidlet er for høje sammenholdt med usikkerheden om effekten.

Medicinrådet har vurderet, at det vil koste ca. 984.000 kr. mere at behandle én patient med Pemazyre end med den behandling, man bruger i dag. Medicinrådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge 5,9 mio. kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling.