- først med nyheder om medicin

MEK-/BRAF-hæmmerkombi kan være effektiv mod en række solide tumorer

Kombination af MEK-hæmmeren Cotellic (cobimetinib) og BRAF-hæmmeren Zelboraf (vemurafenib) har antitumoraktivitet hos patienter med BRAF-muterede solide tumorer.

Det viser fase II-studiet TAPUR, som blev præsenteret på ASCO 2022.

Den objektive responsrate (ORR) ved behandling med Cotellic plus Zelbroaf var 57 procent, hvilket ifølge Funda Meric-Bernstam fra Institute for Personalized Cancer Therapy i Texas, som præsenterede resultaterne på ASCO-kongressen, bekræfter, at kombinationsbehandlingen kan være effektiv mod en række forskellige tumortyper.

Det ikke-randomiserede TAPUR-studie omfatter 17 aktuelle behandlinger på tværs af mere end 85 genomiske mål hos patienter med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer, hvor der ikke findes en FDA-godkendt indikation for den pågældende sygdom. I studiet fik 31 patienter 60 mg oral Cotellic dagligt i 21 dage (efterfulgt af syv dages pause) plus 960 mg oral Zelboraf hver tolvte time dagligt. Behandlingen fortsatte indtil sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet eller patientens tilbagetrækning.

Resultaterne fra TAPUR-studiet er publiceret i Journal of Clinical Oncology.

To komplette responser

De inkluderede patienters primære tumoroprindelse inkluderede æggestok (seks patienter), neuroendokrint karcinom (fem patienter), bryst (fire patienter), bugspytkirtel (tre patienter), kolangiokarcinom (to patienter) og ikke-småcellet lungekræft (to patienter), såvel som angiosarkom, kolon, GIST, hepatocellulært karcinom, malignt neoplasma med uspecificeret sted, modermærke, ondartet phyllode-tumor i brystet, prostata og bløddelssarkom (en patient i hver kategori). Patienternes gennemsnitsalder var 63 år, 65 procent var kvinder, 87 procent hvide, og ECOG-præstationsscoren lå på 0 til 1 (87 procent). 52 procent af patieterne havde modtaget tre eller flere linjer med tidligere systemisk behandling og havde BRAF V600E-mutationer.

Blandt 28 patienter viste kombinationsbehandlingen en sygdomskontrolrate (DCR) på 68 procent, inklusive to komplette responser, en i BRAF V600E-muteret brystkræft og en i æggestokkræft. Der var 14 partielle responser, bestående af 13 tumorer med V600E-mutationer og en med en N581I-mutation, samt tre forekomster af stabil sygdom, der varer mindst 16 uger, inklusive to patienter med V600E-mutationer og en med en T599V600-insertionsmutation. Af de 16 patienter, som havde et fuldstændigt eller delvist respons, var varigheden af ​​respons (DOR) 20,5 uger, med de fleste responser tidligt.

Blandt de 31 behandlede patienter var den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse (PFS) 5,8 måneder og den gennemsnitlige samlede overlevelse (OS) 15,2 måneder.