Unge kræftramte efterspørger skræddersyede indsatser

Unge med kræft har brug for skræddersyede indsatser. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, som har afdækket kræftramte unges behov og ud fra det foreslår en indsats, der skal tilpasses den enkelte unge kræftpatient.

Hvert år får cirka 500 danske unge mellem 15 og 29 år konstateret kræft. I det nye studie, som er publiceret i BMC Public Health, har forskere ved Statens Institut for Folkesundhed undersøgt, hvad kræftramte unge har af behov for hjælp og støtte. De har talt med unge, der har eller har haft kræft, sygeplejersker, læger, pædagoger, lærere, psykologer og andre, som dagligt arbejder med unge med kræft eller anden alvorlig sygdom. Ud fra det har forskerne udviklet et forslag til en ny indsats, der er målrettet unge kræftpatienter.

Et vigtigt fund i studiet er, at unge med kræft er forskellige, og en indsats, der henvender sig til unge, kan derfor ikke være en 'one size fits all'.

”De unges specifikke diagnose og behandling, alder, uddannelse, sociale netværk og generelle livssituation har stor betydning for, hvilke behov og problemstillinger de står overfor. Derfor er det også helt centralt, at en indsats skræddersyes til den enkelte unge,” seniorforsker Pia Vivian Pedersen i en pressemeddelelse.

Tværfagligt team er grundstenen

Grundidéen i den nye indsats – og dét, som de unge og de sundhedsprofessionelle efterspørger i studiet – er et tværfagligt team, som skal hjælpe og støtte de unge med deres individuelle behov under og efter kræftbehandlingen.

Teamet, der for eksempel kan bestå af en sygeplejerske, en studievejleder og en socialrådgiver, skal samtidig være bindeled mellem den unge og uddannelsesstedet, kommunen og andre instanser. For eksempel er tanken, at teamet kan hjælpe den unge med at få overblik over rettigheder til at få økonomisk støtte, legatsøgning og med at få kontakt til eksempelvis psykolog og socialrådgiver.

”Vi foreslår, at teamet løbende holder samtaler med den unge om de fysiske, psykiske og sociale senfølger af kræftsygdommen, som den unge kan opleve. Samtidig kan teamet støtte de unge i at fastholde deres uddannelse. Det er afgørende for de unges trivsel, at de ikke dropper ud af uddannelsen i et kræftforløb. Tilknytningen til uddannelsesstedet giver de unge mulighed for at fastholde og vedligeholde relationerne til vennerne,” siger Pia Vivian Pedersen.