Tafinlar-Mekinist-kombination får tidlig godkendelse af FDA

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed FDA har godkendt kombinationsbehandling med lægemidlerne Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) til  patienter med inoperable eller metastatiske solide tumorer med BRAF V600E-mutation, som er progredieret og ikke har alternative behandlingsmuligheder.

Den tidlige godkendelse gælder til behandling af både voksne og børn over 6 år, fremgår det af en nyhed på FDA's hjemmeside. Godkendelsen sker på baggrund af en række kliniske forsøg, som har inkluderet i alt 131 voksne og 36 pædiatriske patienter, herunder studierne BRF117019NCI-MATCH og CTMT212X2101. Rigshospitalet har bidraget med patienter til førstnævnte studie. 

Studiernes vigtigste effektmål var samlet responsrate (ORR). Af de 131 voksne patienter var der 54, som opnåede respons (41 %, 95 %, CI 33-50). Studierne inkluderede patienter med 24 forskellige tumortyper. Blandt nogle af de hyppigste tumortyper var galdevejskræft, high grade gliom og low grade gliom. Her var ORR henholdsvis 46 procent  (95 %, CI 31-61), 33 procent (95 %, CI 20-48) og 50 procent (95 %, CI 23-77).

For de 36 pædiatriske patienter var ORR 25 procent (95 %, CI 12-42), og responset varede i mere end seks måneder hos 78 procent af patienterne og i mere end 24 måneder hos 44 procent af de pædiatriske patienter.

De mest almindelige bivirkninger (≥ 20 procent) hos voksne patienter var feber, træthed, kvalme, udslæt, kulderystelser, hovedpine, blødning, hoste, opkast, forstoppelse, diarré, muskelsmerter, ledsmerter og ødem. Hos pædiatriske patienter var de mest almindelige bivirkninger (≥ 20 procent) feber, udslæt, opkast, træthed, tør hud, hoste, diarré, dermatitis acneiform, hovedpine, mavesmerter, kvalme, blødninger, forstoppelse og paronychion.

Ikke anbefalet i Danmark

I 2018 blev kombinationen dabraefenib-trametinib godkendt af EMA til adjuverende behandling af voksne patienter med stadie III-melanom med BRAF V600-mutation efter komplet resektion. Samme år afviste Medicinrådet dog at anbefale behandlingen til denne patientgruppe på trods af, at behandlingen ifølge rådet gav en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo. Rådet vurderede dog, at kombinationen kunne overvejes til patienter med relative kontraindikationer til immunterapi.

På baggrund af femårsresultater udgivet i New England Journal of Medicin valgte Medicinrådet i maj i år at udvide anbefalingen til flere patienter, således at ”dabrafenib i kombination med trametinib kan overvejes til patienter, som ikke er kandidater til behandling med immunterapi.”

Rådet ændrede samtidig sætningen ”Cirka 5% af patienterne vurderes at have en relativ kontraindikation til immunterapi på grund af komorbiditet med autoimmun sygdom.” til ”Cirka 20 % af patienterne vurderes ikke at være kandidater til immunterapi, fx pga. kontraindikationer og komorbiditet.”