NSCLC-patienter over 70 år har dårlig effekt af mRNA-vacciner mod covid-19

Patienter over 70 år med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) har en dårligere respons på mRNA-vacciner mod covid-19 end patienter under 70 år, viser et nyt studie.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology, har undersøgt antistofresponset hos 82 patienter med NSCLC efter, at de har fået primær SARS-CoV-2 mRNA-vaccination samt booster-stik. Patienternes vaccinerespons blev sammenlignet med responset hos 53 raske frivillige. Vaccineresponset blev bestemt ud fra blodprøver, som blev analyseret for SARS-CoV-2-specifikke antistoffer.

Data viser, at størstedelen af de inkluderede NSCLC-patienter genererede et antistofrespons, der var sammenligneligt med det respons, der blev observeret i den raske kontrolgruppe. En subgruppe  udgjort af 25 procent af patienterne havde imidlertid et dårligt antistofrespons, hvilket resulterede i, at den samlede patientgruppe havde et seks til syv gange lavere niveau af SARS-CoV-2-specifikke antistoffer i blodet efter vaccination end den raske kontrolgruppe (p ≤ 0.0001). Subgruppen var karakteriseret ved, at patienterne var over 70 år.

Lavere respons ved visse varianter

Studiet viser videre, at antistofresponset hos de patienter, der havde Delta-, Beta- og især Omicron-varianten af SARS-CoV-2 var signifikant lavere end responset hos de patienter, som havde vildtype-varianten. Booster-vaccination medførte en signifikant stigning i både bindende og neutraliserende antistoftiters til vildtype- og Omicron-varianten, men to til fire måneder efter booster-stikket var de neutraliserende antistoftiters til Omicron-varianten reduceret markant (fem til syv gange fald).

Forskerne bag studiet påpeger, at det er nødvendigt at igangsætte nye studier, som kan bidrage til at identificere de underliggende mekanismer og afdække årsagerne til det dårlige antistofrespons efter SARS-CoV-2 mRNA-vaccination hos ældre patienter med NSCLC. Disse studier bør undersøge det vaccineinducerede T-cellerespons for at klargøre, om det både er det cellulære og det humorale, der er kompromitteret, lyder det.