Nye opfølgningsdata fra TOPAZ-1: Imfinzi og kemoterapi øger overlevelse ved galdevejskræft

ESMO: Imfinzi (durvalumab) kombineret med kemoterapi (gemcitabin plus cisplatin) reducerer risikoen for at dø med 24 procent sammenlignet med kemoterapi alene.

Det viser de opdaterede resultater fra fase III-studiet TOPAZ-1 præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #56p). 

Efter yderligere 6,5 måneders opfølgning viser de nye resultater en: 

  • 24 procents reduktion i risikoen for død versus kemoterapi alene (baseret på et hazard ratio [HR] på 0,76; 95 % konfidensinterval [CI], 0,64-0,91).
  • OS-median var 12,9 måneder versus 11,3 med kemoterapi.
  • Mere end dobbelt så mange patienter blev vurderet til at være i live efter to år sammenlignet med kemoterapi alene (23,6 procent versus 11,5 procent).
  • Effekten blev set på tværs af alle forudspecificerede undergrupper, uanset sygdomsstatus, tumorplacering eller PD-L1-ekspression. 
  • Derudover blev OS-fordel observeret hos patienter, hvis tumorer forblev den samme størrelse (stabil sygdom), såvel som hos patienter, hvis tumorer blev mindre eller forsvandt (respondere).

Sikkerhedsprofilen for durvalumab plus kemoterapi fortsatte med at blive veltolereret, og der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler ved længere opfølgning.

Grad 3 eller 4 behandlingsrelaterede bivirkninger blev oplevet af 60,9 procent af patienterne behandlet med durvalumab og kemoterapi, og af 63,5 procent af patienterne, der fik kemoterapi alene. 

Durvalumab plus kemoterapi øgede ikke seponeringsfrekvensen på grund af bivirkninger (AE'er) sammenlignet med kemoterapi alene (8,9 procent for Imfinzi-kombinationen versus 11,4 procent for kemoterapi).