Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin

Kræftpatienter ønsker apotekers involvering i senfølger

En stor del af kræftpatienter, der oplever senfølger til kræft, er positive overfor at involvere lokale apoteker i håndteringen af ​deres ​senfølger, viser en danskstøttet undersøgelse.

Baggrunden for studiet, der er publiceret i International Journal of Integrated Care, er, at de nuværende modeller for opfølgningsbehandling er utilstrækkelige til at imødekomme behovene hos mange kræftoverlevere, hvilket fører til uafklarede senfølger. Lokale farmaceuter er de mest tilgængelige sundhedsprofessionelle for offentligheden, og evidensbaserede apotekstjenester med fokus på patientcentreret behandling har vist sig at forbedre sundhed og livskvalitet og sænke dødeligheden, lyder det i den nye undersøgelses abstract. På den baggrund fandt forskerne det relevant at undersøge, om og hvordan kommunale apoteker kan bidrage til en indsats rettet mod senfølger af kræft, som rammer mere end halvdelen af alle kræftoverlevere.

I studiet undersøgte forskerne kræftoverleveres syn på at inddrage lokale apoteker i håndteringen af ​​senfølger af kræft. Et spørgeskema blev udviklet baseret på validerede spørgeskemaer, hvor udvalgte spørgsmål blev ændret, så de passede til undersøgelsens formål. Spørgeskemaet blev pilottestet på kræftpatienter i fire danske kommuneapoteker og sendt elektronisk gennem Survey Xact til alle 611 kræftpatienter i Kræftens Bekæmpelses patientpanel i august 2021. Kvantitative data blev analyseret ved hjælp af beskrivende statistik, og kvalitative kommentarer blev analyseret ved hjælp af indholdsanalyse.

Samlet set svarede 354 ud af 611 paneldeltagere på spørgeskemate. Tre ud af fire respondenter svarede, at de oplevede senfølger af kræft og manglede rådgivning om senfølger i forskellig grad, f.eks. mere personlig vejledning efter deres behandlingsforløb. På trods af, at de oplevede senfølger, diskuterede knap en fjerdedel af de adspurgte ikke symptomer med nogen sundhedsperson. Kun syv procent af de adspurgte diskuterede senfølger af kræft med apotekspersonalet, hvoraf 91 procent selv tog emnet op. Inden for de foregående 12 måneder havde seks procent besøgt apoteket ugentligt og 44 procent månedligt.

Mens 54 procent af respondenterne var åbne over for, at apoteket spillede en mere fremtrædende rolle i håndteringen af ​​deres senfølger af kræft, var 25 procent ikke interesseret i apotekernes involvering. Halvdelen af ​​respondenterne ville deltage i en gratis, lokal apoteksbaseret intervention mod senfølger af kræft, mens en femtedel ikke ville tage imod tilbuddet.

Perspektiverne fra undersøgelsen vil blive brugt til at styrke det eksisterende tværfaglige samarbejde om håndtering af senfølger af kræft, og forskerne håber at kunne udvikle en intervention, hvor kommunale apoteker supplerer eksisterende initiativer til at identificere, rådgive og behandle senfølger.

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.