- først med nyheder om medicin


Chefsygeplejerske Mette Marie Thomsen, afdelingslæge Jeanett Strandbygaard og cheflæge Jesper Ravn glæder sig over udvidelsen af OR Black Box. I loftet anes et af de fire kameraer, der registrerer aktivitet på stuen.

Black Box installeres på flere operationsstuer på Rigshospitalet

En såkaldt OR Black Box, der registrerer alt, hvad der sker i lokalet, installeres nu på seks operationsstuer på Rigshospitalet, blandt andet i Center for Kræft og Organsygdomme. Boksene skal styrke læring, arbejdsglæde og patientsikkerhed. 

Som et led i et forskningsprojekt har en OR Black Box gennem de seneste tre år registreret hver bevægelse, samtale, telefonopringning og dør, der åbnes på en gynækologisk-obstetrisk operationsstue på Rigshospitalet. Nu er erfaringerne så gode, at metoden udbredes til yderligere seks operationsstuer på Rigshospitalet og dermed bliver et kvalitetsudviklingsprojekt.

”Med OR Black Box kan vi blive endnu bedre på operationsstuerne. Vi kan lære af vores fejl – og også gode operationer – på tværs af fagligheder og afdelinger og skabe større arbejdsglæde på operationsstuerne, fordi vi får et trygt rum at lære i og lære fra,” siger afdelingslæge Jeanett Strandbygaard, der har stået i spidsen for implementeringen og afprøvningen af den første OR Black Box på Rigshospitalet, i en pressemeddelelse.

Efter sommer vil i alt syv operationsstuer på Rigshospitalet have en OR Black Box; tre operationsstuer for kvinder og børn i Juliane Marie Centret, to operationsstuer for hjerte- og lungepatienter samt karkirurgiske patienter i Hjertecentret og to operationsstuer for cancerkirurgi i Center for Kræft og Organsygdomme. Med syv OR Black Boxe bliver Rigshospitalet det største center i Europa.

Hver stue får fire kameraer og to mikrofoner i lofterne, og kameraer på nogle af de instrumenter, der bruges under operationen. Optagelserne og deltagelsen i et internationalt netværk omkring metoden har allerede givet ny viden, blandt andet at Rigshospitalet har nogle af de hurtigste skiftetider på operationsstuen, hvorimod andre lande er bedre til at foretage 'time out' og til optimal planlægning af operationsdagen.

Situationer kan 'flagges'

I Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme, glæder chefsygeplejerske Mette Marie Thomsen sig til at arbejde med OR Black Boxen. 

”Jeg er meget begejstret over, at vi nu får mulighed for at arbejde på tværs af centre og fagligheder med kvalitetssikring. Jeg er blandt andet meget interesseret i at se på, hvordan magten i rummet påvirker vores læringsmiljø og muligvis patientsikkerhed på operationsstuerne. Jeg håber, at vi via Black Box kan få flere stemmer frem i lyset og dermed minimere følelsen af at være alene om ’bare, jeg havde sagt det’ eller ’ hvad skete der lige der’,” siger hun.

Noget af det essentielle ved Black Box-konceptet er, at alle på operationsstuen kan ’flagge’ en situation eller et tidsrum under operationen, som de ønsker skal analyseres nærmere. Det, der ’flagges’, bliver efterfølgende sendt til analyse og kommer anonymiseret tilbage til afdelingen i en form, så det kan danne grobund for læring.  

Afdeling for Kvindesygdomme har for nylig afholdt det første event, kaldet Black Box Moments, hvor en situation, som var blevet ’flagget’ på operationsstuen, blev vist og drøftet. Mere end 65 personer på tværs af faggrupper, afdelinger og centre mødte frem til eventet, som vil være et tilbagevendende tilbud.