Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskelle på mænd og kvinders bivirkninger ved spiserørskræft

ESMO2018: Mænd og kvinder skal muligvis behandles forskelligt, når det kommer til oesophagogastrisk kræft.

 

Det viser en analyse, der blev præsenteret på ESMO 2018 fredag den 19. oktober.

”Vi har i onkologien længe kendt til, at der er forskelle mellem mænd og kvinder i forekomsten og prognosen for mange ikke-kønsspecifikke kræftformer. Vi begynder nu også at forstå nogle af de komplekse cellulære, molekylære og metaboliske forskelle mellem de to køn, der påvirker både kræftudvikling og respons på behandling. Det er første gang, at kønsdifferentierede data er blevet samlet i så stor skala for denne tumortype,” siger forfatter til undersøgelsen Michael Davidson fra Royal Marsden Hospital, NHS Foundation Trust, London, i en pressemeddelelse.

I analysen blev data fra fire britiske randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg med førstelinje-kemoterapi i samlet set 1.654 patienter med avanceret oesophagogastrisk kræft samlet og sammenlignet. 80 procent af patienterne var mænd, og 20 procent var kvinder.

Baseret på de toksiciteter, der blev indfanget generelt i alle fire forsøg, viste analysen ingen signifikant forskel mellem de samlede toksicitetsgrader, som mænd og kvinder oplevede.

Men da forskerne undersøgte individuelle toksicitetsresultater, så de, at kvinderne i betydeligt højere grad end mændene oplevede kvalme og opkastning – 89,3 procent af kvinderne mod 78,3 procent af mænd oplever denne toksicitet. Tendensen blev bekræftet i den mere alvorlige ende af spektret, hvor 16,7 procent af de kvindelige patienter oplevede kvalme og opkastning i sværhedsgrad 3 eller derover, sammenlignet med 9,5 procent af mændene.

Kvinderne i undersøgelsen var også mere tilbøjelige til diarré (53,8 procent hos kvinderne sammenlignet med 46,9 procent hos mændene), mavesår (49,5 procent mod 40,7 procent) og hårtab (81,4 procent mod 74,3 procent) i alle grader af sværhedsgrad. I modsætning hertil led 49,3 procent af de mandlige patienter af perifer neuropati (skade på perifere nerver), hvilket resulterede i tab af følelse – sammenlignet med 42,6 procent af kvinderne.

Hvad angår behandlingseffektivitet, blev der ikke set nogen signifikant forskel i overlevelse mellem mandlige og kvindelige patienter. Den samlede responsrate (antallet af patienter, der opnåede en reduktion i tumorstørrelsen ved kemoterapi) var højere hos mændene, men nåede ikke statistisk signifikans.

”Vores nøglefund er derfor, at mænd og kvinder behandlet med lignende kemoterapikombinationer for oesophagogastrisk kræft er påvirket af en række forskellige toksiciteter i forskellig grad. Selv om der ikke er nok data her til at understøtte alternative kemoterapeutiske doseringsstrategier for mænd og kvinder, er det nyttigt for klinikere at være opmærksomme på sådanne resultater for at forbedre deres behandling på andre måder,” siger Michael Davidson og uddyber:

”For eksempel kan det at vide, at kvinder er mere tilbøjelige til at opleve gastrointestinale bivirkninger som kvalme og opkastning eller diarré, give mulighed for mere skræddersyet uddannelse til patienter, der giver dem mulighed for at indberette problemer tidligt og give lægerne mulighed for at indføre støtteforanstaltninger mere proaktivt og intensivt.”

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift