Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt antistof-konjugat kan blive en af fremtidens brystkræftbehandlinger

SABCS: Kvinder med metastatisk triple-negativ brystkræft lever markant længere uden sygdomsprogression, når de bliver behandlet med antistof-konjugatet sacituzumab govitecan (Trodelvy) i kombination med kemoterapi i tredjelinje fremfor kemoterapi alene.

Resultaterne kan genfindes, uanset hvor højt et trop2-udtryk, kvinderne har, viser en ny subgruppeanalyse af fase III-studiet ASCENT, som blev præsenteret på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2020 (abstrakt GS3-04). Dog blev der observeret bedst effekt af behandlingen blandt de kvinder, der havde en medium eller høj trop2-score. 

Sacituzumab govitecan blev godkendt af de amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA i foråret 2020 til tredjelinjebehandling af triple-negativ brystkræft.

En tredobling af den progressionsfri overlevelse

På Onkologisk Tidsskrifts post-SABCS konference blev resultaterne fra ASCENT præsenteret af Christian Andreas Hvid, 1. reservelæge på Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Han knyttede følgende ord til det nye anti-stofkonjugat: 

”Det er et nyt, meget spændende stof. Det er et antistof, som retter sig imod den overfladereceptor, der hedder trop2. Den er tilstede hos lige omkring 90 procent af alle triple-negative mammacancere. På det antistof er der koblet en kemoterapi, der hedder SN-38. Det er den aktive metabolit af det kemostof, vi kender fra bl.a. kolorektalcancer, som hedder irinotecan.”

Kemostoffet bliver således ’båret’ direkte til kræftcellen ved hjælp af antistoffet, som retter sig mod trop2-receptoren på celleoverfladen. Hos kvinder med metastatisk triple-negativ brystkræft har det betydelig effekt:

”[Behandlingen] tredoblede PFS (progressionsfri overlevelse red.) og fordoblede ’overall survival’ sammenlignet med lægens valg af kemoterapi,” sagde Christian Andreas Hvid under præsentationen af studiet.

Trop2-udtrykket afslørede effekten af stoffet

Subgruppeanalysen fra ASCENT-studiet viste, at den mediane PFS i trop2 høj-subgruppen var henholdsvis 6,9 måneder i den eksperimentelle arm og 2,5 måneder i kontrolarmen. I trop2 medium-subgruppen var den mediane PFS henholdsvis 5,6 måneder og 2,2 måneder, og i trop2 lav-subgruppen var PFS henholdsvis 2,7 måneder og 1,6 måneder.

Ydermere viser data, at sacituzumab govitecan havde bedre effekt på den samlede overlevelse (OS) end kemoterapi alene. Det gjaldt på tværs af alle trop2-subgrupper. Den mediane OS var længst i trop2 høj-subgruppen, hvor den i den eksperiementelle arm var 14,2 måneder versus 6,9 måneder i kontrolarmen. Herefter fulgte trop2 medium-subgruppen med henholdsvis 14,9 måneder og 6,9 måneder. Og endelig trop2 lav-subgruppen, hvor den mediane OS var henholdsvis 9,3 måneder og 7,6 måneder. Effekten var således klart tydeligst hos kvinderne med højt udtryk af trop2. Trop2 høj-subgruppen var samtidig den af subgrupperne med det største patientantal. Der var inkluderet så få kvinder helt uden trop2 til ASCENT, at de endte med at udgå fra analysen. 

”Man kan ikke rigtigt sige, at der er en gruppe, som ikke har gavn af det,” siger Christian Andreas Hvid, og slår senere i præsentationen fast at:

”Jeg synes, det ville være synd at sortere nogle fra på det her.”

Triple-negativ brystkræft har generelt et højt udtryk af trop2, hvor op mod 88 procent af primære og metastatiske tumorer har moderat til stærk trop2-farvning 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift