Statiner kan mindske risikoen for tilbagefald af brystkræft

Brug af statiner er forbundet med mindre risiko for tilbagefald - særligt i form af fjernmetastaser hos brystkræftpatienter.

Det fremgår af et nyt dansk-svensk studie i The Breast, som ser på forholdet mellem brug af statiner og mønstre for tilbagefald blandt brystkræftpatienter. 

“Den gode nyhed er, at der ser ud til, at anvendelse af statiner mindsker risikoen for tilbagefald af særligt fjernmetastaser, som er meget vanskelige at behandle,” siger ph.d.-studerende ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitets Hospital/Aarhus Universitet Sixten Harborg.

“Derfor er det meget positivt, hvis man med statinbehandling kan reducere antallet af tilbagefald i fremtiden, men sammenhængen skal klarlægges yderligere.”

Sixten Harborg og forskerkollegaerne fandt ud af, at der blandt de brystkræftpatienter, der tog statiner, var en mindsket risiko for tilbagefald af brystkræft. Dette gjaldt i særlig grad reduktionen af fjernmetastatiske tilbagefald, hvorimod statinernes beskyttende effekt ikke var lige så tydelig for lokoregionale tilbagefald.

Forskergruppen har tidligere undersøgt sammenhængen mellem statinbrug og tilbagefald hos brystkræftpatienter i et stort stort danskt kohortestudie, hvor de fandt, at patienter, der bruger statiner, har mindre risiko for tilbagefald. Denne gang var gruppen interesseret i at undersøge mønsteret af tilbagefald, som statinbrug kan forebygge: “Litteraturen om sammenhængen mellem statinbrug og typer af recidiv er sparsom, så det var vores ønske at bidrage til den,” fortæller Sixten Harborg.

Forskerne undersøgte data fra det svenske Malmö Kost og Cancer-studie. Her fandt de 360 patienter, der opfyldte inklusionskravene, og som havde en median opfølgning på 8,6 år. Samlet set var der 71 tilfælde af tilbagefald af brystkræft ud af i alt 2932 personår. Blandt patienter, der tog statiner, så man 14 recidiv i løbet af 595 personår sammenholdt med 57 recidiv i løbet af 2337 personår hos ikke-brugere. Statinbrug var forbundet med mindsket risiko for tilbagefald af brystkræft (HR = 0,88 [95 % CI: 0,82-0,96]). Dog var den mindskede risiko mere udtalt for fjernmetastaser (HR = 0,86 [95 % CI: 0,80-0,94]) end for lokoregionale tilbagefald (HR = 0,97 [95 % CI: 0,87-1,08]).

Stort dansk studie skal give mere viden

Resultaterne lægger op til videre forskning, der yderligere kan afdække dette mønster, og sådan et studie er allerede i støbeskeen. I regi af Dansk Brystkræft Gruppe har man startet det landsdækkende randomiserede MASTER-studie, hvor brystkræftpatienter får enten statiner eller placebo, når de får stillet brystkræftdiagnosen, og derefter følger man dem for at finde potentielle sammenhænge mellem statinbrug og tilbagefald. Målet er en forsøgspopulation på 3360 brystkræftpatienter. Studiet ledes af Signe Borgquist, lærestolsprofessor og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, som også er medforfatter på denne nye udgivelse.