- først med nyheder om medicin

Trodelvy giver bedre behandlingsmuligheder for patienter med metastatisk brystkræft

ASCO: Behandling med antistofkonjugat Trodelvy (sacituzumab govitecan) forbedrer både overlevelsesraten (OS) og den progressionsfrie overlevelse (PFS) for i forvejen stærkt behandlede HR+/HER2- brystkræft-patienter sammenlignet med standard kemoterapi.

Det fastslår det randomiserede 1:1 fase III-studie TROPICS-02, hvis resultater bliver fremlagt i de her dage på ASCO 2022 (Abstract LBA1001).

I studiet deltog 543 patienter med HR+/HER2 metastatisk brystkræft, som tidligere var behandlet med endokrin behandling, CDK4/6-hæmmere og to til fire linjer kemoterapi (eribulin, capecitabin, gemcitabin eller vinorelbin) og blev randomiseret 1:1 (sacituzumab govitecan vs. standard kemoterapi).

Bedre overlevelsesrate

Sacituzumab govitecan er et Trop2-rettet antistofkonjugat, og i den første interimanalyse viste behandlingen at have en bedre overlevelsesrate (OS) sammenlignet med standardbehandling (13,9 måneder vs. 12,3 måneder). Derudover har forskningsresultaterne vist, at PFS er forbedret med 34 procent i sacituzumab govitecan-gruppen (5,5 måned vs. fire måneder). I sjette, niende og 12. måned er PFS forbedret med henholdsvis 46 procent, 33 procent og 21 procent i modsætning til 30 procent, 17 procent og syv procent.

Den overordnede responsrate er 21 procent vs. 14 procent. 34 procent af sacituzumab govitecan-patienterne havde fuld behandlingsrespons, delvis behandlingsrespons eller lå stabilt i seks måneder eller mere. For den anden gruppe var det 22 procent.

Tumoren har ligeledes responderet længere tid på behandling med sacituzumab govitecan frem for kemoterapien svarende til 7,4 måneder fremfor 5,6 måneder.

Resultaterne glæder forskningens hovedforfatter Hope S. Rugo. Hun er professor i medicin og direktør for brystonkologi og direktør for Uddannelse i Brystonkologi og Kliniske Forsøg ved Comprehensive Cancer Center, University of California i San Francisco, og ser frem til yderligere resultater i fremtiden.

"Længere tids opfølgning er nødvendig for at bestemme indvirkningen på den samlede overlevelse, og yderligere forudspecificerede analyser vil hjælpe os med at forstå den potentielle rolle af sacituzumab govitecan på et område, hvor der i øjeblikket ikke er andre målrettede behandlingsmuligheder tilgængelige," udtaler hun i en pressemeddelse i forbindelse med ASCO-2022.

Udfylder et hul i mulighederne

En ud af tre tilfælde af brystkræft vil udvikle sig metastatisk, og prognosen for fem års overlevelse for patienter med HR+/HER2 metastatisk brystkræft lyder på omtrent 30 procent. Behandling af denne kræfttype omfatter i starten sekventiel endokrin terapi kombineret med målrettede midler. Efterhånden, som sygdommen bliver resistent over for endokrin-baseret terapi, begrænses behandlingen til sekventiel enkeltstof kemoterapi, der har gradvis kortere varighed. Derfor er det positivt, at der nu ser ud til at være positivt nyt til en patientgruppe, som indtil videre har haft dårlige behandlingsudsigter. Sådan lyder det fra læge og ASCO-ekspert i brystkræft, Jane Lowe Meisel:

“Dette forsøg viser, at sacituzumab govitecan, som allerede er godkendt til behandling af metastatisk triple-negativ brystkræft, kan repræsentere en vigtig ny mulighed for patienter med endokrin-resistent HR+/HER2-metastatisk brystkræft. Dette ville imødekomme et kritisk udækket medicinsk behov i betragtning af det begrænsede antal effektive behandlingsmuligheder, der i øjeblikket er tilgængelige for disse patienter,” udtaler hun i en pressemeddelelse.

Næste skridt

Patienterne i undersøgelsen bliver fortsat fulgt for OS og langsigtede sikkerheds endepunktsresultater. Forskerne arbejder desuden på at udvide patientudbyttet af sacituzumab govitecan og forfølger undersøgelser på tværs af flere tumortyper og tidligere behandlingslinjer.

Hvis behandlingen bliver godkendt af den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed U.S. Food and Drug Administration vil det være det første antistofkonjugat til behandling af HR+/HER2 brystkræft.