Skip to main content

 

- først med nyheder om medicin


Mette Skovhus Thomsen og Birgitte Vrou Offersen ved årets Danske Kræftforskningsdage.

Strålefysiker: Bedre dosisplan kan modvirke arvæv i brystet efter stråleterapi

Danske Kræftforskningsdage: Sandsynligheden for, at en patient opereret for lavrisiko-brystkræft udvikler arvæv og hårdhed i brystet efter stråleterapi, stiger i takt med, at en større del af brystet bestråles med højeste dosis, viser en ny analyse.

Bedre dosisplanlægning vil kunne afhjælpe problemet, vurderer Mette Skovhus Thomsen, ledende fysiker på Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital og førsteforfatter til analysen. 

Den nye analyse blev præsenteret som flash-talk og poster under Danske Kræftforskningsdage 26. august 2022 (abstract #VII).

Analysen tager udgangspunkt i data fra det danske fase III-studie The Danish Breast Cancer Group Partial Breast Irradiation Trial, publiceret i Journal of Clinical Oncology i starten af august i år.

Fase III-studiet viste, at delvis bestråling af brystet er non-inferiørt til bestråling af hele brystet med hensyn til udvikling af hårdhed af brystvævet. Det er en bivirkning af stråleterapien, som rammer cirka 10 procent af alle kvinder, der har fået stråleterapi af hele brystet for lavrisiko-brystkræft. Med delbrystbestråling halveres risikoen for arvæv til 5 procent. Derudover var der ikke flere tilbagefald i gruppen.

I fase III-studiet så det desuden ud til, at der var en sammenhæng mellem størrelsen af brystet og risikoen for at udvikle brysthårdhed. Det er der en god forklaring på, indikerer den nye analyse. 

Dosis-respons er afgørende

Analysen viser, at det er det volumen af brystvævet, som ender med at blive bestrålet med højeste dosis, der er den afgørende faktor i forhold til risikoen for at udvikle brysthårdhed. 

Risikoen for at få brysthårdhed er 10 procent, hvis det er et vævsvolumen på cirka 400 ml, der har fået 40 Gy eller mere. Hvis vævsvoluminet ligger på cirka 200 ml, er risikoen derimod på fem procent.

”Det er en meget tydelig kobling mellem stråledosis, vævsvolumen og så risikoen for at få arvæv og brysthårdhed efterfølgende,” siger førsteforfatteren Mette Skovhus Thomsen, der desuden er medforfatter til det oprindelige fase III-studie. 

Når en patient med lavrisiko-brystkræft får stråleterapi med en dosis på 40 Gy, vil den egentlige dosis variere med cirka fem procent ud fra de danske standardmål. Noget væv vil få op mod 42 Gy, mens andet vil få 38 Gy. Internationalt tillader man dog en variation med højere maksimum doser op mod 44 Gy, siger hun. 

”En optimal dosisplanlægning kan sænke risikoen for brysthårdhed efterfølgende, fordi man med flere strålefelter sikrer så jævn fordeling af stråledosis i vævet som muligt,” siger Mette Skovhus Thomsen. 

Hvis analysens resultater kan reproduceres med et andet datasæt – det er Mette Skovhus Thomsen i færd med – så håber hun, at det kan inspirere hendes udenlandske kolleger til at sætte et mål om maksimum dosis på 42 Gy, som man gør i Danmark, og at man generelt bestræber sig på optimal dosisplanlægning.

”Det kræver mere tid i planlægningen, fordi der skal laves flere strålefelter, og det er krævende i starten. Men efter noget tid bliver det en vane med mere detaljeret planlægning, så bliver man hurtigere til det,” siger Mette Skovhus Thomsen. 

Bedre patientinformation

Koblingen mellem parametrene er så stærk, at man kan bruge den til at risikostratificere patienterne og bedre informere den enkelte patient om, hvilke fordele og ulemper der er ved stråleterapi for hende, siger professor Birgitte Vrou Offersen, der hovedforfatter til fase III-studiet og medforfatter til abstractet på Danske Kræftforskningsdage. 

”Analysen viser os en klar sammenhæng i forhold til risiko for at udvikle brysthårdhed. Det er aldrig vist så fint som her. Vi har data fra CT-scanninger til at afgøre vævsvolumen fremfor BH-størrelse, og vi har fulgt systematisk op på, hvad der er sket hos kvinderne efterfølgende. Derfor er det første gang, vi har kunnet vise en sammenhæng så tydeligt som her,” siger Birgitte Vrou Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

For nogle patienter vil der være så lille gavn af stråleterapien, at man helt bør overveje, om de overhovedet skal have den, især hvis de samtidig har en stor risiko for at udvikle brysthårdhed, siger Birgitte Vrou Offersen.

”Meget få patienter får tilbagefald, og for nogen er risikoen så lav, at vi tør afprøve det i et randomiseret studie, hvor én gruppe med brystkræft og meget lav risiko for tilbagefald får stråleterapi efter operation, og en anden får ikke. Og så ser vi på fordele og ulemper hos dem,” siger Birgitte Vrou Offersen.  

I Danmark går en fjerdel af alle strålebehandlinger til brystkræftpatienter, og der er altså et større antal personer på årsbasis, som muligvis kan skånes for behandlingen og dens senfølger.

”Vi skal jo for alt i verden ikke give vores patienter behandlinger, som de ikke har behov for, og som måske i stedet kan give dem skader,” siger Birgitte Vrou Offersen.

Detaljer fra analysen

Data fra 865 patienter indgik i analysen. Delvis brystbestråling (PB) og helbryst bestråling (WBI) blev givet til henholdsvis 433 og 432 patienter.

Median og interkvartil-intervaller (IQR) for brystvolumen var 710 ml (467-963 ml; PBI) og 666 ml (443-1012 ml; WBI) (p=0,98). Der blev ikke observeret nogen forskel i det gennemsnitlige brystvolumen mellem de to behandlingsarme. 

Resultatet viste, at: 

 • Medianen og IQR for brystvolumen behandlet med 40 Gy eller mere var 24,9 procent (18,6-32,1 procent; PBI) og 58,2 procent (53,3-67,3 procent; WBI). 
 • Brysthårdhedsscore efter tre år var tilgængelige for 368 PBI- og 375 WBI-patienter, hvoraf henholdsvis 18 (fem procent) og 39 (11 procent) patienter havde grad-2/3-brysthårdhed. 
 • Ved hjælp af logistisk regression blev der etableret en dosis-respons sammenhæng mellem bestrålet brystvolumen og risiko for brysthårdhed. 
 • Der var henholdsvis fem procent og 10 procent risiko for brysthårdhed for ≥40 Gy givet til brystvoluminer på 176,4 ml (95 % CI, 94,8-257,9) og 419,1 ml (95 % CI, 282,7-555,6).

Kultur

 • Bo Libergren bruger sine weekender i jyske og fynske håndboldhaller

  KULTUR-TEMPERATUR: Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) har en datter på 14 år, der dyrker håndbold helhjertet. Derfor bliver de fleste af hans weekender tilbragt i og omkring fynske og jyske håndboldhaller.

 • Bestsellerforfatter: Meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, virker kun på grund af placeboeffekt

  BØGER: ”Det føltes nærmest som et kald at videreformidle viden, som verden har brug for,” fortæller Thomas Breinholt, der brugte fem år på at skrive ’Kan man tænke sig rask?’. Han oplever en stor sult hos patienter og læger efter at forstå sammenhængen mellem krop, sind, sundhed og sygdom.

 • Roman tager eminent livtag med den skrøbelige alderdom

  BØGER: Midaldrende omsorgsgivende karrierekvinder, der bider tænderne sammen og skiftevis kærligt og bittert gør deres pligt, og patriarker, der ufrivilligt skider i bukserne, har sjældent hovedroller – det har de i romanen ´Lindely´, og det er forfriskende og velkomment.

 • Musik skal højne trivsel og nedsætte brugen af psykofarmaka blandt demensramte

  MUSIK: Et nyt ambitiøst dansk forskningsprojekt søger at ændre demensomsorgen på plejecentre landet over ved hjælp af musik. Projektet, ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med flere kommuner og plejecentre, fokuserer på at hæve fagligheden i den daglige pleje. Målet er at forbedre trivslen for både personale og mennesker med demens og samtidig reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Tårer og vrede drypper ned af siderne i ny bog om overgangsalderen

  BØGER: Med bogen 'Mit hemmelige liv' forsøger journalist Lotte Kaa Andersen at afdække de mange former for tab, besværligheder og usynliggørelser, som kvinder i overgangsalder kan opleve. Men heldigvis har hun også et godt øje for de positive muligheder og livsforandringer, som også kan følge med den ellers alt for ofte latterliggjorte menopause.

 • Fremragende podcastserie om kronisk hjernerystelse

  PODCAST: En ny afslørende podcastserie om ikke kun ulige, men som oftest også totalt håbløse forhold for danskere med kronisk hjernerystelse, viser, hvorfor podcasts er sådan et genialt medie for mennesker, der har noget på hjerte, men også har styr på fakta.

 • Cheflæge: Forfatteren Glenn Bech udfordrer min autoritet

  KULTUR-TEMPERATUR: Mads Nordahl Svendsen anbefaler skønlitterær forfatters indignerede manifest om klassesamfundet til sundhedspersonale: Vi er i en autoritetsposition, som vi skal blive mere opmærksomme på, mener cheflægen fraOnkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

 • Dansk udsendt fødselslæge viser krigens fuldstændigt forfærdelige pris

  BØGER: Gynækolog Maria Milland har været udsendt til krigs- og katastrofeområder 11 gange i sit liv. Men aldrig har hun oplevet et sted så fuldstændigt rædselsfuldt som fange-og flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor hun i ni måneder arbejdede som fødselslæge og gynækolog. Hendes stærke førstehåndsberetning fortjener de varmeste anbefalinger.

 • Troværdig podcast: En af skaberne af kunstig intelligens frygter, at den vil tage kontrollen

  PODCAST: Den britiske professor Geoffrey Hinton, som er anerkendt som en af de førende skikkelser inden for kunstig intelligens (AI), udtrykker i en ny podcast bekymring for, hvad han kalder "den sorte boks" inden for kunstig intelligens. Han frygter, at AI's neurale netværker kan ende med at overtage kontrollen.

 • Ny diætbog viser, at ikke kun Novo forsøger at tjene penge på Wegovy

  BØGER: Indtil for få år siden var slankemedicin en gråzone af præparater , som hverken læger eller patienter var begejstrede for, og alternative metoder til vægttab var en sikker indtjeningskilde for mange brancher. Heriblandt også for forfattere af slanke- og diætbøger, som nu – efter at de nye slankemediciner buldrer frem – skal finde nye veje til at tjene penge.